DI Service digitaliseringsindsats

Her kan du læse om  initiativerne i indsatsen

Digitale teknologier udvikler sig i disse år med raketfart. Det skaber et hav af nye muligheder. Muligheder servicebranchen allerede nu tager del i. Men vi kan blive endnu bedre. I en medlemsundersøgelse lavet op til DI Service Årsdag svarede 48 pct., at der var barriere for at arbejde med skyldtes enten tid, pris, de rette kompetencer samt begrænset egen viden. Derfor igangsætter DI Service en digitaliseringsindsats som skal begrænse netop nogle af disse barriere.

Igennem relevante kurser, studieture og rådgivning fra eksperter og analyser hjælper vi DI Service medlemmerne med at gribe de nye, teknologiske muligheder og samtidig hjælper med at undgå de faldgruber, som også er en del af den nye digitale virkelighed. Det er en simpel men vigtig pointe, at digitale services kommer til at fylde mere – også i servicevirksomhederne. Konkurrencen kommer ikke længere kun fra den traditionelle branche, men også fra andre aktører og helt nye teknologier, eksempelvis fra platformsøkonomien. Der vil i de kommende år opstå flere af denne type brancheglidninger og derved nye konkurrenter, ligesom der også vil opstå markeder for nye opgaver og services. De muligheder skal vi som branche gå i møde med åben pande og gribe de muligheder, der opstår.