Servicebranchens integrationsindsats

I DI Service arbejder vi for en bedre integration. Vi arbejder for en bedre integration af nytilkomne flygtninge i Danmark, så vi kan sikre et stærkere rekrutteringsgrundlag i servicebranchen.

DI Service arbejder for at få en bedre integration af nytilkomne flygtninge i Danmark, så vi kan sikre et stærkere rekrutteringsgrundlag i servicebranchen. 
På denne side har vi samlet relevat information, som kan inspirere medlemmerne til ansættelse af flygtninge.

Husk, at du som arbejdsgiver har ansvaret for, at dine internationale medarbejdere har en gyldig opholds- og arbejdstilladelse (opholdskort,
før de begynder at arbejde i Danmark. Du har også ansvaret for, at de betaler indkomstskat, og at det bliver indberettet til SKAT.
Hjælp en flygtning i arbejde

DI har oprettet en særlig hotline, som kan hjælpe, hvis du er i tvivl om, hvilke muligheder I har for at få en person ud på jeres virksomhed og hvordan I kommer videre i systemet.

Læs mere om flygtninge på di.dk

 

 

Kontakt til en flygtning

Hvis I allerede har en god kontakt i det lokale jobcenter, kan I henvende jer der for at få kontakt til en flygtning. Det er desuden jobcentret, der skal give tilladelse til indsatsen, hvis der er tale om støttet beskæftigelse, som for eksempel virksomhedspraktik eller løntilskud.
Ellers anbefales at tage kontakt til Jobservice Danmark, der kan hjælpe med en koordinerende service på tværs af hele Danmark. Jobservice Danmark kan kontaktes på tlf.: 72 200 350 eller på mail: jobservicedanmark@star.dk 

Regler for international arbejdskraft
Det kan have store konsekvenser for din virksomhed, hvis det viser sig, at en medarbejder fra lande uden for Norden, EU eller Schweiz har udført arbejde uden en gyldig arbejdstilladelse. Virksomheden kan få store bøder, også selvom virksomheden har handlet i god tro. Bøderne kan være på 20.000 kr. pr. ansat pr. påbegyndt måned - eller fængsel i op til 2 år.
 
Her får du nogle simple råd til, hvad din virksomhed kan gøre for at overholde reglerne og undgå bøder.
 
 

1. Tjek, om personen, du ansætter, har et pas fra et land uden for Norden, EU eller Schweiz

2. Tjek, at opholdskortet gælder det arbejde, personen skal udføre - og at gyldighedsdatoen stemmer

3. Tag en farvekopi af både for- og bagside af opholdskortet

4. Tjek, at det er den samme person, der udfører arbejdet, som har opholdskortet

5. Lav en oversigt over, hvornår du næste gang vil tjekke personens opholdskort

IGU (integrationsuddannelsen)

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) giver virksomheder mulighed for at ansætte en flygtning i to år til en løn, der tager højde for, at personens faglige og sproglige kompetencer endnu ikke lever op til kravene på det danske arbejdsmarked. Loven trådte i kraft den 1. juli 2016.

DI anbefaler, at virksomheden laver en aftale om virksomhedspraktik, før der indgås en aftale om IGU. Det giver begge parter mulighed for at se hinanden an.

IGU-uddannelse

Når I har fundet jeres kandidat og lagt en uddannelsesplan, skal I oprette en IGU-aftale på VITAS, som er Beskæftigelsesministeriets ansøgningssystem for virksomhedsrettede tilbud.

I bestemmer selv, hvordan uddannelsesplanen skal se ud. I skal blot huske at registrere på vitas.bm.dk, når I opretter aftalen.

DI har lavet nogle uddannelsesplaner målrettet servicebranchen. Nedenfor kan du finde to forslag til hvert arbejdsområde – et forslag med hovedvægt på danskundervisning  (1) og et forslag med større vægt på faglig opkvalificering (2). Forslagene er til vejledning og inspiration, så I kan frit kombinere eller redigere inden for IGU-reglerne, så planen bedst matcher jeres medarbejder og virksomhed.

Opholds- og arbejdstilladelse

Det er en forudsætning for ansættelsen, at medarbejderen kan fremvise en gyldig opholds- og arbejdstilladelse. Det anbefales derfor, at virksomheden indhenter kopi af medarbejderens pas (hvori medarbejderens statsborgerskab fremgår) og kopi af opholds- og arbejdstilladelsen forud for ansættelsen.

 

 

 

 

  1. Tjek, om personen, du ansætter, har et pas fra et land uden for Norden, EU eller Schweiz

  2. Tjek, at opholdskortet gælder det arbejde, personen skal udføre - og at gyldighedsdatoen stemmer

  3. Tag en farvekopi af både for- og bagside af opholdskortet

  4. Tjek, at det er den samme person, der udfører arbejdet, som har opholdskortet

  5. Lav en oversigt over, hvornår du næste gang vil tjekke personens opholdskort