DI Services lærlingeunivers

DI Services ”lærlingeunivers” er udviklet til specifikt at hjælpe servicevirksomheder med at uddanne lærlinge. Her finder du værktøjer, viden og de gode historier, der kan hjælpe din virksomhed med at rykke fra gode intentioner til konkret handling.

Uddannelse, lærlinge og rekruttering spiller en afgørende rolle inden for servicefagene. En faglig uddannelse giver medarbejderne de nødvendige færdigheder og viden til at levere professionel og kvalitetsmæssig service - en absolut nødvendighed i fremtidens velfærdssamfund. 

Uddannelse er en investering i den enkelte medarbejder, en investering i virksomheden og en investering i branchen som helhed.

Ved at investere i medarbejderes faglige udvikling og tiltrække de bedste talenter kan virksomhederne sikre en høj kvalitet af service og positionere sig som ledende inden for deres felt. 

Julie Østergaard Svarre

Julie Østergaard Svarre

Konsulent