Ferie og barsel

Lærlinge og elever er omfattet af ferieloven, men der gælder også særlige regler for dem. Her finder du også mere om regler ved graviditet og barsel.

Ferie

Lærlinge og elever er omfattet af ferieloven og optjener under ansættelsen ret til ferie med feriegodtgørelse eller løn efter lovens almindelige regler. Herudover er der særlige regler for lærlinge og elever i ferielovens § 9.

I det første og andet hele ferieår efter ansættelsen har elever ret til fuld ferie med løn, selv om de ikke har optjent feriegodtgørelse eller løn til hele ferien, altså uanset om eleven har været ansat hele det foregående kalenderår.

Hvis eleven tiltræder før 1. juli i et ferieår, er der ret til fem ugers betalt ferie i samme ferieår. Starter eleven efter 1. juli, er der ikke ret til betalt ferie i samme ferieår. Men mellem 1. oktober og 30. april er der ret til op til fem dages betalt ferie, hvis der er ferielukket i virksomheden.

Overenskomsterne kan indeholde bestemmelser om feriefridage, der også kan omfatte lærlinge og elever. Tjek den pågældende overenskomst.

Graviditet og barsel

For elever, der hører under funktionærloven, gælder bestemmelserne i denne. For andre elever gælder lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel. Endvidere gælder reglerne om ligebehandling af mænd og kvinder mht. beskæftigelsen og barselsorlov m.v.