Rekruttering

Hvor finder man lærlinge og elever? Hvad kan man gøre, hvis det er svært at tiltrække og få fat i de elever og lærlinge, man gerne vil have? Og hvordan sikrer man et godt uddannelsesforløb for eleverne?

 

 

Der er mange elementer i at tiltrække og fastholde de unge i dag. Flere virksomheder og brancher oplever, at det er blevet sværere at få fat i de unge, de gerne vil have.
Derfor kan det være nødvendigt at gøre sig nøje overvejelser om - eller udarbejde en strategi for - hvordan din virksomhed får fat i de unge.
På denne sider får du oversigt over, hvor I kan finde elever og lærlinge, samt gode råd til hvordan I kan sikre et godt uddannelsesforløb og dermed holde på de unge.

 

 

Du kan også...
  • Besøge UU-centeret

    Du kan henvende dig til det lokale UU-center (Ungdommens Uddannelsesvejledning), der skal vejlede unge under 25 år om uddannelses- og erhvervsvalg. Eller du kan henvende dig til det lokale Jobcenter.

  • Bruge erhvervsskolen

    Udover annoncer, virksomhedens egen hjemmeside m.m., kan du også få kontakt til elever via erhvervsskolen.
    Henvend dig på den relevante erhvervsskoles lære- og praktikpladskontor og spørg, om de kan hjælpe med at finde en elev.