03.04.24 DI Transport Blog

Forår og fokus på cykler

Selvom cykelområdet ikke er et stort fagområde i DI Transport, så er det alligevel noget vi tager alvorligt. Færre danskere hopper på cyklen i hverdagen og det har betydning for både samfundsøkonomien, trængslen på vejene og sundheden blandt medarbejdere hos DI’s medlemsvirksomheder.

Cykelvenlig skattelovgivning
Vi har gennem det seneste år arbejdet for at ændre beskatningsreglerne, så de i højere grad tilskynder flere til at cykle og flere arbejdsgivere til at hjælpe medarbejderne op på cyklen. Grundlæggende handler det om, at jo flere danskere der vælger cyklen i hverdagen des bedre for både samfundsøkonomien og for virksomhedernes økonomi. Medarbejderne bliver ganske enkelt sundere og har færre sygedage.

Sammen med blandt andet Cyklistforbundet og Ingeniørforeningen har vi udarbejdet nogle konkrete forslag til mere cykelvenlig skattelovgivning. Vi har holdt møder med skatteministeriet i løbet af efteråret og i januar mødtes Karsten Lauritzen og Cyklistforbundets direktør med skatteministeren til en god drøftelse om næste skridt. Vi fornemmer stor politisk velvilje ift. at sikre en mere cykelvenlig skattelovgivning fremover.    

Den årlige cykelpris
Vi vil gerne anerkende og hylde virksomheder, som tager et særligt ansvar for den grønne omstilling. Derfor uddeler vi sammen med Cyklistforbundet hver år en initiativpris til en arbejdsplads, som har særligt fokus på cykling. Håbet er, at det kan inspirere andre til at gøre mere og tage et medansvar for medarbejdernes transportvaner.

I år uddeles prisen af skatteminister Jeppe Bruus på Folkemødet den 14. juni kl. 9.30 på DI’s scene. Vi håber mange vil komme forbi og tage del i fejringen.

Anbefalinger
Jeg vil sende en klar opfordring til at gøre cyklen forårsklar og deltage i kampagnen ”Vi Cykler Til Arbejde” i maj måned. Man kan vist stadig nå at tilmelde sig. Grundlæggende handler kampagnen jo om at inspirere hinanden til gode oplevelser på cyklen, og maj er et fantastisk tidspunkt at starte. VI CYKLER TIL ARBEJDE (vcta.dk)

Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 25.-26. september, hvor Vejdirektoratet afholder den Nationale Cykelkonference. Der kommer helt sikkert til at være masser af inspiration og gode debatter.

/Lise Bjørg Pedersen, chefkonsulent DI Transport

Relateret indhold