03.04.24 DI Transport Blog

Grønt paradigmeskifte hos regeringen

Alt tyder på, at regeringen med grøn fond for alvor vil begynde at investere i den grønne omstilling af transportbranchen. Det er kærkomment, at der bliver taget andre redskaber end afgifter og pisk i brug, for investeringer vil gøre transportbranchen grønnere hurtigere.

Groft sagt er der to sektorer i Danmark, der mangler en plan for, hvordan de skal komme i mål med CO2-reduktioner; landbruget og transportbranchen. Samtidig står de hver for en tredjedel af udledningen.

Fordele og ulemper ved at være sidst
Hvis alt går som planlagt, er der en aftale på plads for landbruget inden sommerferien.
For transportbranchen kan der både være fordele og ulemper ved at være sidst. Jeg vil begynde med den gode nyhed!

Fordelene kan være, at der er sat nogle rammer for, hvilken type krav der er mulige og rimelige at stille i CO2-reduktionerne navn samt et niveau for, hvilke kompenserende tiltag der er politisk vilje til, hvis virksomhederne skal komme igennem omstillingen med skindet på næsen. Her er det i transportens interesse, at man politisk har valgt at begynde med industrien og landbruget, bl.a. fordi transportbranchen skal drives frem af en teknologisk udvikling, der ikke er tilstrækkeligt langt endnu.

Ulemperne er til gengæld, at hvis der stadig er en ”CO2-manko” tilbage, når landbrugsaftalen er i hus, ja så er der kun en sektor tilbage at hente reduktionerne i; transportbranchen.

Hvor forventer vi, at reduktionerne skal leveres og hvordan
Godt halvdelen af af udledningen fra transportbranchen kommer faktisk fra privatbilisme, det viser Energistyrelsens Klimasstatus og -Fremskrivning 2023.
Derfor skulle det måske også synes logisk, at man ville finde mange af reduktionerne fra branchen her. Man kunne for eksempel før den nuværende skæring i 2035 forbyde salget af andet end nye elbiler i Danmark.

Det er bare ikke en politisk sællert af lægge afgifter eller forbud på Hr. og Fru Danmarks frihed på fire hjul. Det er trods alt dem, der sætter kryds til næste valg og sikrer politikerne endnu en periode på tinge. Derfor kommer det ikke til at ske.

Vi må således desværre forvente, at det primært bliver erhvervstransport, godstransport og kollektiv transport, der skal levere på CO2-målene alene. Og det er her, vi ser lovende takter i forhold til grøn fond.

For samtidig med, at det der både er kommet en voldsom forøgelse af diesel-afgiften og en kilometerafgift, så lader det til, at de har lyttet på Christiansborg og ikke bare vil levere en 1:1 kompensation, men faktisk vil investere yderligere i den grønne omstilling af transportbranchen.

Det er vi alt andet lige meget tilfredse med, og vi vil gå så langt som at kalde det et egentligt paradigmeskifte, hvis det vi hører på vandrørene er sandt.

/Karsten Lauritzen, branchedirektør DI Transport

Relateret indhold