03.04.24 DI Transport Blog

Hvor grøn er regeringens klimapolitik for luftfarten egentligt?

I slutningen af 2023 blev regeringen sammen med Enhedsli-sten og SF enige om en politisk aftale, der ifølge partierne skulle vise vejen til grøn luftfart. Grundlaget i aftalen er en passager-afgift, som skal opkræves pr. passager, der rejser fra en dansk lufthavn.

I luftfartens klimapartnerskab har vi faktisk vist en lignende vej. Her tog vi også udgangspunkt i en grøn afgift, der blev opkrævet pr. afrejsende passager. I lighed med regeringens forslag ville afgiften så gå til at finansiere den grønne omstilling af luftfarten. Hermed kunne passagerne altså med rette forvente, at når de betalte en ekstra grøn afgift for at flyve, så bidrog den afgift til at omstille luftfarten. En helt logisk og rimelig sammenhæng.

Men et eller andet sted i processen på har regeringen fået den kreative ide, at to tredjedele af passagerafgiften kunne gå til noget helt andet end den grønne omstilling; nemlig til at finansiere en forhøjelse af ældrechecken, så de mest udsatte ældre får lidt mere til sig selv. Det betyder altså, at når passagererne betaler en ”grøn” afgift for at flyve, så er det faktisk kun i omegnen af en tredjedel af afgiften, der går til at gøre luftfarten grøn.

Her adskiller klimapartnerskabets forslag sig markant fra regeringens. Vi mener nemlig, at hvis der skal betales en afgift pr. passager, så må det som minimum forventes, at hele afgiftsprovenuet går til formålet; nemlig grøn omstilling.

Det har vi forsøgt at gøre politikere og medier opmærksomme på. I november 2023 fremsatte Mona Juul fra Konservative et beslutningsforslag i Folketinget, der havde til hensigt at pålægge regeringen at bruge hele afgiften til grøn omstilling. Det kunne der desværre ikke opnås flertal til.

I branchen synes vi selvfølgelig, at det er en ærgerlig og uambitiøs måde at føre klimapolitik på. Afgiften er en skjult skat, som regeringen nu bruger til at lappe huller i sin velfærdspolitik.

Regeringens fremgangsmåde afholder os i luftfartens klimapartnerskab dog ikke fra at forblive med at være en ambitiøs samarbejdspartner for regeringen. Vi fortsætter med at hjælpe regeringen med at implementere den politisk aftale. Der er afsat en del midler til indkøb af bæredygtigt flybrændstof og til lavaromatisk flybrændstof. Den opgave tager vi på os.

Lovforslag i høring med byrdefuld administration
I februar kom lovforslaget om passagerafgiften i høring. Lovforslaget så for det meste ud, som vi havde forventet. Men der var dog en administrativ detalje, som vi har bemærket i vores høringssvar.

Lovforslaget lagde nemlig op til, at afgiften skulle afregnes på basis af billettens salgstidspunkt. Det vil sige, at afgiftspligten skulle indtræde, når en passager køber en flybillet. Det vil i så fald være en nyskabelse inden for opkrævning af afgifter i luftfarten. Her er opkrævningsbasis nemlig i langt de fleste tilfælde pr. afrejst passager.

Den model, som lovforslaget lægger op til, vil være tæt på umulig at administrere i praksis, og den vil være byrdefuld og ekstremt kompleks. Vi har foreslået, at man ændrer afregning til pr. fløjet passager, og det håber vi selvfølgelig, at der bliver lyttet til. Det burde være en teknikalitet, som både skal gøre administrationen lettere for branchen og skattemyndighederne.

Er elfly fremtiden i dansk indenrigsluftfart?
Transportminister Thomas Danielsen vil fjerne momsen på indenrigsflyvninger, meldte han ud i februar. Forslaget blev ikke så velmodtaget, men der gemmer sig måske et ubelyst klimaperspektiv. Det har jeg skrevet lidt om i Altinget sammen med Karsten Lauritzen. Det kan du læse her. DI og Dansk Luftfart: Der er et overset klimaperspektiv i forslaget om nulmoms for flyselskaber - Altinget: Transport

/Mathias Milling, sekretariatsleder Brancheforeningen Dansk Luftfart

Relateret indhold