03.04.24 DI Transport Blog

Sæt strøm til gummihjulene

Vi skal have el i vejtransporten. Meget. Og hurtigt. Og flere grønne brændstoffer i de fossile motorer. Hvis vi vel og mærke skal i mål med de ambitiøse klimamål både på den korte og lange bane.

Regeringen besluttede i 2023 at fastfryse afgifterne på el-personbiler i 2024 på 2023-niveau. Det er et vigtigt politisk redskab for den grønne omstilling af gummihjulene, som bliver mere og mere konkurrencedygtig, men stadig har brug for et økonomisk skub. De første to måneder af 2024 udgjorde elbiler således over 40% af nysalget af personbiler, hvilket er mere end de 36% i 2023.

DI ønsker en forlængelse af afgiftsfastfrysningen på personbiler i 2025, så vi kan få personbilsalget til at være endnu grønnere.

Statslige investeringer i omstillingen af tung transport
Omstillingen af den tunge transport går langsommere end for personbilerne, men i de to første måneder af 2024 er der solgt 40 ellastbiler og 78 elbusser. Det tyder på, at der er lys forude i forhold til den teknologiske udvikling indenfor køretøjerne. Dog er priserne stadig høje og teknologien umoden til mange transporter.

Der er  allerede afsat en pulje til grøn tung transport på 100 mio. kr. årligt i 2024-26, i DI arbejder vi for, at transporten bliver tilgodeset i forbindelse med den første uddeling fra Grøn Fond.

Lige så vigtigt er, at vi mangler at få ladeinfrastrukturen med ombord. Der skubbes på udrulning af ladestandere gennem EU-lovgivningen i det såkaldte AFI-regulativ, der forpligter alle EU lande til at udrulle offentlig ladeinfrastruktur langs TEN-T vejnettet – til både personbiler og tung transport.

Nu skal de danske myndigheder sætte i gang, så virksomhederne ikke lades i stikken med omkostninger og usikkerheder. Ladestandere på det overordnede vejnet skal suppleres med ladestandere i byerne og hjemme hos virksomhederne, så den enkelte virksomhed hurtigst muligt kan få el til sin lastbil.

Det er omkostningstungt at få de store ladestandere og derfor ønsker DI offentlig støtte til ladestandere hjemme hos virksomhederne. Diskussionen om, hvorvidt de elektriske køretøjer eller ladestanderne skal komme først, er en hønen-og-ægget diskussion – men pt er der ingen tvivl om, at der skal flere penge til grønne køretøjer, ladestandere og hurtigere udrulning af både stikledninger og ladestandere.

Grønt brændstof i tanken
Imens vi venter -  og i en periode hvor der stadig er fossile motorer – skal vi desuden have mere grønt brændstof i tanken. Også her mangler der tiltag, som kan reducere CO2-emissionerne fra transporten. DI opfordrer til afgiftsomlægninger på brændstofferne, så det bliver en bedre forretning at køre grønt. Det er et simpelt håndtag, som skal gribes på den korte bane.

Anbefalinger
Se statistik på bilsalget på: Statistik over nyregistreringer - De Danske Bilimportører

Læs mere om AFI-regulativet her: Infrastruktur for alternative drivmidler: Rådet vedtager ny lovgivning om flere lade- og tankstationer i hele EU - Consilium (europa.eu)

/Pernille Øvre Christensen, chefkonsulent DI Transport

Relateret indhold