Velfungerende kollektiv transport er med til at sikre lige muligheder for alle. Den gør det bl.a. muligt for flere unge at gennemføre en ungdomsuddannelse og hjælper virksomheder med at tiltrække de rette medarbejdere. Samtidig er kollektiv transport en vigtig brik i den grønne omstilling, fordi energiudnyttelsen er bedre, når flere rejser sammen.

DI Transport og Brancheforeningen Dansk Kollektiv Trafik har udarbejdet to handouts med fakta om kollektiv transport og konkrete forslag til, hvordan kommuner og regioner kan styrke den.

Læs handout for små og mellemstore kommuner samt regioner her.

Læs handout for de fire største byområder her.

Bliv klædt på til valgkampen med DI Transport og Brancheforeningen Dansk Kollektiv Trafik’s webinar Introduktion til den kollektive transport for KV21 og RV21 kandidater. Her får du bl.a. viden om organisering, finansiering, grøn omstilling samt kommuner og regioners muligheder for at styrke kollektiv transport.

Et bredt flertal i Folketinget vedtog i sommeren 2021 en infrastrukturplan for statslige investeringer i infrastruktur frem mod 2035. Planen indeholder en række puljer, som kommuner og regioner kan søge for at styrke kollektiv transport.

Læs Aftale om Infrastrukturplan 2035 her.

Læs vores nationale udspil om en grønnere, billigere og mere effektiv kollektiv transport.

Læs udspillet her.

Lise Bjørg Pedersen

Lise Bjørg Pedersen

Sekretariatsleder, Dansk Kollektiv Trafik (DKT)

  • Direkte +45 3377 4835
  • Mobil +45 2142 4732
  • Send e-mail  
Anders Rody Hansen

Anders Rody Hansen

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3989
  • Mobil +45 2845 9808
  • Send e-mail