06.05.22 DI Transport Nyheder

Ophold i forbindelse med besætningsskift i Transfer ordningen

Københavns Politi har i en række sager under Transfer ordningen for af- og påmønstringer af søfolk.

Transferordningen giver 5 mulige dage i transit for søfolk. Danske Shipping- og Havnevirksomheder (DSHV) rådgav medlemmet til ikke at acceptere, da der ikke længere findes restriktioner. Københavns Politi fastholdt, hvorefter vi bad Rigspolitiet bekræfte DSHV’s påstand. Rigspolitiet er nu kommet frem til samme konklusion som DSHV, og søfolk under transferordningen kan frit benytte de fem dage i transit som transfer-slippen giver tilladelse til.

Rigspolitiet opfordrer dog til, at såfremt der planlægges med ophold i Danmark ved af- og påmønstringer, da vil det være mest hensigtsmæssigt, hvis søfolkene erhverver sig et visum med længere ophold. Ifølge Københavns Politi vil det kunne give problemer for søfolkene, hvis et skibs forsinkede ankomst gør, at søfolkene ikke kan påmønstre indenfor de 5 dage, da opholdet i Danmark så anses for ulovligt.

Relateret indhold