10.11.22 Turisme, Kultur & Oplevelser Nyheder

Kultur og oplevelser spiller en afgørende rolle for vores livskvalitet og mentale sundhed

Anvendelsen af kultur og oplevelser er vigtig for danskernes livskvalitet, og især det sociale element vægtes højt. Særligt de unge oplevede væsentlige konsekvenser for deres mentale sundhed under coronanedlukningerne.

Ud over, at turisme,- kultur- og oplevelseserhvervet i stort omfang bidrager til dansk økonomi gennem eksport, arbejdspladser og skatteindtægter, sætter erhvervet også et ganske væsentligt aftryk på samfundet i form af markant indflydelse på befolkningens livskvalitet og mentale sundhed.

Kulturens afgørende rolle

I en ny analyse udarbejdet af DI Turisme & Oplevelser, belyses det hvor vigtig en rolle kultur- og oplevelsesforbruget spiller for den oplevede livskvalitet og mentale sundhed. 

Af de adspurgte respondenter svarer mindst 80 pct. at deres kultur- og oplevelsesforbrug i nogen eller høj grad har en positiv indvirkning på deres opfattede livskvalitet. Grundlaget for dette hænger sammen med respondenternes udbytte af oplevelserne, som primært er et socialt udbytte, samt at få et afbræk fra hverdagen gennem muligheden for at opnå ny inspiration og energi. Derigennem bidrager de forskellige kultur- og oplevelsestilbud til relevante aspekter af vores mentale sundhed, som er svære at erstatte med noget andet, hvis vi begrænses i vores adgang til kultur og oplevelser.

Coronaens konsekvenser

Restriktionerne i kultur- og oplevelseserhvervet under coronapandemien gav – i kombination med de øvrige restriktioner i samfundet – mange en påmindelse om, hvad kultur og oplevelser betyder for os i hverdagen. Analysen belyser dermed, at den manglende mulighed for at tage ud og benytte kultur og oplevelsestilbuddene medførte en række negative konsekvenser for den mentale sundhed.

Alle typer af kultur- og oplevelsestilbud viser sig dermed, at have en unik værdi for brugernes livskvalitet, der ganske vist ikke kan opgøres i bestemte beløb, men som omvendt er vigtige for vores mentale sundhed og livskvalitet.

Astrid Kjelgaard
Skrevet af:

Astrid Kjelgaard

Relateret indhold