28.02.23 Turisme, Kultur & Oplevelser Nyheder

Ny analyse: Kontantpligten står i vejen for fleksibilitet

En ny analyse fra DI Turisme & Oplevelser viser, at 90% af gæsterne i forlystelsesparker og koncerthaller vil have det fint med en begrænsning i muligheden for at betale med kontanter.

En ny analyse udarbejdet af Epinion for DI Turisme & Oplevelser viser, at det for 9 ud af 10 danskere ikke vil have en betydning for oplevelsen, hvis brugen af kontanter blev begrænset til færre salgssteder i forlystelsesparker eller til koncerter. Af analysen fremgår det derudover, at det især er de unge gæster, som ikke bruger kontanter, mens der også er et markant flertal i de ældre aldersgrupper, der ikke tillægger brugen af kontanter nogen betydning.

Inspiration fra festivalerne

Som udgangspunkt er virksomheder forpligtet til at tage imod kontanter ifølge Lov om betalinger i tidsrummet fra klokken 6 til 22, hvilket dog ikke gælder festivaler, der har fået dispensation fra kontantpligten.

Og det er netop med blik på festivalerne, at DI Turisme og Oplevelser mener, at tiden er inde til at gå skridtet videre og bløde kontantpligten op for flere.

Vi vil gerne have tydeliggjort behovet for større fleksibilitet på det her område. Vi mener, kontantpligten kan lempes som en forlængelse af dispensationen til festivaler Maria Krüger Torp, Chef for DI Turisme & Oplevelser

Lempelser hvor det giver mening

På kort sigt ser Maria Krüger Torp dog ikke en fremtid uden kontantbetalinger men peger i stedet på lempelser hvor det giver mening og vil øge virksomheders fleksibilitet:

”Det fornuftige vil være at begynde med en lempelse og øget fleksibilitet, og på sigt bakker vi i DI op om en udfasning. Men vi skal naturligvis gøre det over en periode, så alle kan være med.”

Læs Turistmonitors artikel her

Astrid Kjelgaard
Skrevet af:

Astrid Kjelgaard

Henrik Langgaard Lystbæk

Henrik Langgaard Lystbæk

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3957
  • Mobil +45 2284 6867
  • E-mail hely@di.dk

Relateret indhold