24.11.22 Turisme og oplevelser Nyheder

Attraktioner mødes om bæredygtighed

På årets sidste møde i bæredygtighedsnetværk for attraktioner, blev der sat spot på CSRD; det kommende EU-direktiv, som vil betyde en markant ændret og øget rapporteringsforpligtelse for det danske turisme -og oplevelseserhverv.

DI Turisme og Oplevelsers Bæredygtighedsnetværk for Attraktioner har fuld fokus på EUs nye rapporteringskrav, og derfor blev årets sidste møde i Lalandia i Billund benyttet til fælles drøftelser af de udfordringer og muligheder, som det nye EU-Direktiv medfører på bæredygtighedsområdet. Særligt CSRD blev debatteret livligt ved mødet i Lalandia.

I forlængelse af EU Parlamentets vedtagelse af direktivet bidrog chefkonsulent, Peter Nyvang Lager – DI Bæredygtig Forretningsudvikling – med vigtige og inspirerende input omkring CSRD-rapportering og definitioner på hvad bæredygtighed i virksomheden indebærer.

CSRD-rapportering

Fra 2025 skal alle danske virksomheder med +250 ansatte rapportere i overensstemmelse med CSRD. Med CSRD bliver den ikke-finansielle rapportering anerkendt og behandlet på lige fod med den finansielle rapportering, og det er positivt, at danske virksomheder får et fælles sæt spilleregler på området. Der er dog ingen tvivl om, at den administrative byrde for virksomhederne vil blive større, og dette gælder også for turisme -og oplevelseserhvervet, som i forvejen navigerer i omfattende administrative regler og processer. Blandt branchens aktører eksisterer en bekymring for, at alt for meget tid og energi brugt på rapportering, fratager vigtige ressourcer fra det konkrete arbejde, som rent faktisk gør en forskel.

Med udgangspunkt i Peter Nyvang Lagers oplæg, blev der blandt deltagerne drøftet vigtige pointer omkring aktiviteter, der kan bidrage til at styrke den bæredygtige virksomhedsdrift og imødekommelse af rapportering. CSRD-rapporteringen skal tage udgangspunkt i en væsentlighedsanalyse, og deltagerne blev opfordret til at danne sig overblik over hvilke temaer som kan få betydning for forretningen på lang sigt, og samtidig identificere hvor virksomheden har indflydelse på samfundets bæredygtige udvikling.

Deltagerne havde i forlængelse af Peter Nyvang Lagers oplæg, ligeledes mulighed for at diskutere deres forståelse af CSRD-rapportering og hvilken rolle de mener det vil spille i deres fremtidige virksomhedsdrift.

For meget tid på rapportering tager tid fra konkret handling der virkelig gør en forskel Jesper Ekman-Nielsen, Centerdirektør, Lalandia Billund

En dag fyldt med netværk og sparring

På selve dagen delte deltagerne forventninger til netværkets fremtidige format, og samtidig var der rig mulighed for sparring, både på baggrund af deres nutidige arbejde med bæredygtighed og fremtidige fokusområder og udfordringer. Derudover satte deltagerne fokus på deres forventninger til de fremtidige CSRD-krav, samt hvordan opstarten til denne form for rapportering kan faciliteres.

Stort tak for i år til alle medlemmer af bæredygtighedsnetværket for attraktioner. På gensyn i 2023!

Vigtige begreber

CSRD: Corporate Sustainability Reporting Standards er et EU-direktiv, som har til formål at øge transparensen omkring EU-virksomheders ikke-finansielle rapportering. Direktivet vil i praksis være framework, og danne rammer for mere specifikke rapporteringsskabeloner.

ESRS: European Sustainability Reporting Standards, er de konkrete rapporteringsskabeloner under CSRD. Der vil komme rapporteringsskabeloner for miljømæssige, sociale forhold og ledelsesmæssige forhold.

Nogle ESRS’er vil være sektor-agnostic, og således gælde for alle virksomheder, hvorimod andre ESRS’er vil være sektorspecifikke.

EFRAG: European Financial Reporting Advisory Group, udvikler rapporteringsskabelonerne under CSRD, altså ESRSerne. EFRAG er en privat sammenslutning af europæiske interesseorganisationer, som i 2001 blev grundlagt med mandat fra EU-kommissionen med opfordring om offentlig interessevaretagelse.

ESG: Environment, Social, Governance, er de tre overordnede emner som dækker over temaerne i den ikke-finansielle rapportering. ESRSerne er ligeledes defineret med udgangspunkt i disse tre temaer.

Relateret indhold