Foto: Getty Images
04.04.22 ATV Nyheder

Indberetning af pension til PensionDanmark ved konvertering af pensionsbidrag til seniordage

Jeres medarbejdere kan vælge at indgå i en seniorordning fra fem år før den til enhver tid gældende folkepensionsalder.

Medarbejderen kan vælge at konvertere op til 10 pct. af arbejdsgiverens og medarbejderens samlede pensionsbidrag til seniordage, idet der mindst skal betales 2 pct. i pension, som dækker forsikringsordning, bidrag til sundhedsordning og administrationsomkostninger.

PensionDanmark validerer jeres pensionsindberetninger med udgangspunkt i 12 pct.

Det betyder, at virksomheden automatisk vil modtage breve fra PensionDanmark med krav om ekstrabetaling af pension, medmindre virksomheden kontakter PensionDanmark, Virksomhedsservice 7012 1340, inden virksomheden skal indberette reduceret pensionsbidrag for en medarbejder.

Virksomheden angiver i den forbindelse på tro- og love, at der skal indberettes reduceret pension for medarbejderen.

Herefter oplyser PensionDanmark virksomheden en særlig overenskomstkode til indberetning af pensionsbidrag på mindre end 12 pct.

Relateret indhold