Om Dansk Byggeindustri

Dansk Byggeindustri samler de medlemsvirksomheder i DI Byggeri, som producerer materialer og løsninger til bygge- og anlægsbranchen.

Dansk Byggeindustri er byggeindustriens fælles stemme i DI Byggeri..

Vi varetager vores fælles industrielle interesser på tværs af materialer og forretningsmodeller i forhold til kunder og samarbejdspartnere, og vi arbejder for at fremme de fælles politiske rammevilkår for byggeindustrien.

I tæt samarbejde med DI Byggeri arbejder Dansk Byggeindustri for

  • at fremme netværk, videndeling og erfaringsudveksling blandt Dansk Byggeindustris medlemmer
  • at påvirke regulering af byggeprodukter for at fremme den grønne omstilling og sikre fair og forudsigelige rammer for vores medlemsvirksomheders produkter
  • at sikre de bedst mulige afsætningsvilkår – både på det danske og udenlandske markeder
  • at fremme innovation ved at sikre hurtigere markedsoptag af nye produkter
  • at udbrede og standardisere datadeling og dokumentation på tværs af byggeriets værdikæde for derved at løfte byggeriets samlede produktivitet
  • at følge og give input til relevant EU-regulering – herunder byggevareforordning, producentansvar, CE-mærkninger mv.
  • at udarbejde analyser og information om byggeindustriens rolle og betydning for dansk erhvervsliv
Søren Cajus

Søren Cajus

Chef for Dansk Byggeindustri