Frederiksberg Kommune

Et team bestående af Arkil, Niras, Mattle og Hydrosystems har indgået en 8-årig innovations-partneringaftale med Frederiksberg Kommune omkring vandafledning og tilbageholdelse af regnvand.

Tekst og billeder: Arkil

Allerede i 2017 blev en udviklingsfase påbegyndt, der blandt andet bestod af en række innovations-workshops faciliteret af Innoba. Her fandt man på løsningen "Punktvis regnvandshåndtering".

Punktvis regvandshåndtering er et nyt system, der opsamler og tilbageholder regnvand og samtidig forskønner bybilledet i de tætte byområder. Vandet ledes fra en indløbsbrønd til et bassin under hvert træ. Når bassinet under træet er fyldt løber overskydende vand enten ud i kloakken eller over i et separat bassin. Herfra løber vandet - over en periode på 24 timer - ud i kloakken via en udløbsbrønd med en LAR-regulator.

Denne løsning:

  • Forebygger oversvømmelser ved skybrud
  • Sparer kommunen for udgifter til vandning af træer
  • Giver plads til flere P-pladser, da det primært fylder under jorden
  • Kan etableres uden forstyrrelse af det eksisterende afløbssystem

Læs mere om projektet her

Billeder fra projektet

frederiksberg-kommune-punktvis-regnvandshaandtering-18.jpg

frederiksberg-kommune-punktvis-regnvandshaandtering-14.jpg

frederiksberg-kommune-punktvis-regnvandshaandtering-3.jpg

frederiksberg-kommune-punktvis-regnvandshaandtering-6.jpg

frederiksberg-kommune-punktvis-regnvandshaandtering-7.jpg

Relateret indhold