Om Dansk Infrastruktur

Branchesammenslutningen Dansk Infrastruktur er en sammenslutning af en række sektioner og interessegrupper i DI Byggeri, der alle har aktiviteter inden for anlægs- og infrastrukturområdet.

Dansk Infrastruktur varetager branchens overordnede og fælles interesser med fokus på den erhvervspolitiske indsats. De enkelte medlemmer – sektioner og interessegrupper – varetager medlemsvirksomhedernes interesser gennem aktiviteter med fokus på faglige emner og forhold.

Næsten 1.000 virksomheder udgør, gennem medlemskab af sektionerne og interessegruppen, Dansk infrastruktur.

Dansk Infrastrukturs medlemsvirksomheder repræsenterer en lønsum på mere end 5 mia. kr. årligt.

 

Torben Liborius

Torben Liborius

Chef for Dansk Infrastruktur

Telefon: 72 16 01 06
Mobil: 23 32 34 95
E-mail: tli@di.dk