Klimasikring

Få inspiration til gode og holdbare klimaløsninger

I disse år oplever vi flere og flere skybrud, og dem kan vi forvente endnu flere af i fremtiden. For at dæmme op for de store vandmasser er kommuner og forsyningsselskaber i hele landet nødt til at etablere klimasikringsløsninger i byerne og kystsikring i havnebyerne.

Vidensdeling på tværs af kommunegrænserne og landegrænser er kommet mere og mere i fokus. Dansk Infrastruktur vil derfor udbrede eksempler på de gode og holdbare løsninger, der findes, til inspiration for kommuner og forsyningsselskaber.

Der vil løbende komme flere projekter på siden.

Cases

Damhusledningen ved Hvidovre

Arkil shar stået for etableringen af en 3,4 kilometer lang kloak- og skybrudsledning ved Hvidovre.

Skybrudsprojektet Sankt Kjelds Plads

Københavns Kommunes store flagskibe inden for skybrudsprojekter er indviet. Den grønne Sankt Kjelds Plads er med sine klimaløsninger med til at sikre byen mod fremtidens kraftige regnskyl.

Frederiksberg Kommune

Et team bestående af Arkil, Niras, Mattle og Hydrosystems har indgået en 8-årig innovations-partneringaftale med Frederiksberg Kommune omkring vandafledning og tilbageholdelse af regnvand.

Kastellet

På grund af den stigende mængde regnvand trænger den historiske attraktion Kastellet i København til en renovering af dets kloaksystem.

Aarhus Vand

Arkil har sammen med Niras indgået en seksårig aftale med Aarhus Vand om klimasikring i den sydlige del af Aarhus.

Nørreport Station

Nørreport har været gennem en grundig renovering og fået nyt og moderne look. Nu skal betonskåle og svævende pavilloner hjælpe til at skybrudsikre stationspladsen.

Østerbrotunnelen

Klimasikring har længe stået på dagsorden landet over, og nu er turen kommet til Østerbro, hvor en regnvands-tunnel skal forhindre oversvømmelser i den østlige del af København.

Kokkedal i Fredensborg Kommune

I Fredensborg Kommune har en ny klimatilpasning været med til at binde Kokkedal bydel sammen og skabe merværdi for borgerne.

Vandvejen i Skanderborg Kommune

Klimasikring af Byskellet.

Vandvejen i Middelfart

Klimasikring af Søndergade i Middelfart.

Sankt Annæ Plads

Pladsens midterareal er sænket, og regnvand ledes nu effektivt ud i havnen.

Lindevangsparken

Lindevangsparken er et klimatilpasningsprojekt ved Finsensvej og Peter Bangsvej på Frederiksberg. Her oplevede beboerne i 2011 massive oversvømmelser efter et voldsomt skybrud.