Kastellet

På grund af den stigende mængde regnvand trænger den historiske attraktion Kastellet i København til en renovering af dets kloaksystem. Projektet indeholder omfattende renovering af hele kloaksystemet samt etablering af vandresevoir og belægningsarbejde.

Pressefoto: Forsvarets Efterretningstjeneste
Tekst: Arkil


Skybrudssikring

Kastellet har før været oversvømmet i forbindelse med skybrud, og især kloakkerne har været belastet. Projektet kræver derfor en renovering af hele kloaksystemet i Kastellet. Desuden etableres et stort vandreservoir under Kirkepladsen og der laves en pumpestation under græsset ved Kommandantgården, hvor regnvandet kan pumpes ud i Københavns Havn.

Projektet blev sat i gang den 9. september 2019, og det forventes at være afsluttet med udgangen af 2021.

skybrud2011_a-kastellet.jpg
Oversvømmelse i kastellet efter skybrud. Pressefoto: Forsvarets Efterretningstjeneste.

Historisk attraktion
Kastellet er et af de bedst bevarede fæstningsanlæg i det nordlige Europa.

Det blev bygget fra 1624 af Christian den lV. Kastellet benyttes stadigvæk som kaserne, ligesom det også er en yndet turistattraktion. Arbejdet med skybrudssikring skal udføres, så det stadigvæk er muligt at gå tur på voldene og se på de gamle bygninger.

FAKTA OM PROJEKTET
I projektet skal der blandt andet bruges:

  • 1350 meter spildevandsledning
  • 3500 meter regnvandsledning
  • 2600 meter drænrør
  • 300 brønde
  • 26.000 m2 brosten optages og reetableres.

Læs mere om projektet her

 

Billeder fra projektet

kastellet-1.jpg

kastellet-2.jpg

kastellet-3.jpg

kastellet-4.jpg

 

 

Relateret indhold