Om os

Diamantentreprenørsektionen

Diamantentreprenørsektionen er en sektion i DI Byggeri. Her samles de mest betydningsfulde diamantentreprenører - firmaer, der har diamantboring og -skæring som speciale.

Diamantentreprenørsektionens formål er at danne ramme for et fagligt fællesskab. Dette gøres ved fx at arrangere faglige møder, ture til internationale messer samt lave kursus og fordrag.

Det er desuden foreningens mål at udbrede kendskabet til de muligheder og arbejdsmetoder, foreningens medlemmer kan tilbyde med deres moderne diamantværktøj.

Diamantentreprenørernes navn kommer af det værktøj man anvender. Skærende værktøj kan ikke anvendes til betom mm. Savklinger og kernebor er belagt med diamantpartikler, som har en hårhed, der gør det muligt at slide sig igemmen selv det hårdeste beton - også svært armeret beton.

Diamantbor og -klinger er forfinet, så man fx kan bore meget præsice huller, hvilket er et krav i moderne byggeri, således at gennemføringer i etageadskillelser kan tætnes 100 % for fx røg.

Boring og skæring i beton og asfalt har i stor udstrækning afløst hugning med lufthammer. Fordelene er indlysende.

Det giver et bedre arbejdsmiljø. Det larmer mindre og støv kan opsuges direkte fra skærestedet. Endelig kan boring og skæring planlægges og udføres meget præcist. Dette har åbnet helt nye muligheder i byggebranchen.

Diamantentreprenører har i mange tilfælde ændret gamle grimme siloer til nye eftertragtede boliger i skyplan.

Mange byer har grimme, ubenyttede siloer stående på havnen. Tidligere blev disse siloer revet ned. Diamantentreprenørerne er i stand til at skære vindues huller, hvilket gør det muligt at ændre disse ubrugelige siloer til stilfulde, attraktive boliger. Boliger, som får panoramaudsigt og udkig i skyplan. Disse boliger er stærkt efterspurgte i en tid, hvor mange ønsker at bo anderledes. 

Uddannelse

Diamantentreprenørsektionen, DI Byggeri, har sammen med 3F etableret et uddannelsesforløb som giver kursisterne de bedste forudsætninger for at varetage branchens mange forskellige opgaver. Kurserne af vikles på Horsens Learnmark.
Det er en AMU-kontraktuddannelse, som betyder der kan opnås VEU-godtgørelse. Under skoleopholdene kan virksomheden samlet få 120,68 kr. pr. time refunderet. Medlemmer af DI Byggeri/Diamantentreprenørsektionen eller associeret til organisation har mulighed for ekstra tilskud på 65 kr. pr. kursustime. Samlet tilskud kan beløbe sig til 185,68 kr. pr. time. De angivne priser er for 2020. Vi tager forbehold for en mindre prisregulering i 2022 og 2023. Du kan læse mere her.

Diamantentreprenørsektionen arbejder på at lave en erhvervsuddannelse i boring og skæring med diamantværktøj. De færdigheder, der kræves i faget, skal læres grundigt. Faget er for farligt til at eksperimentere sig frem til kompetencer. Det kræver uddannelse af kyndige lærere, at kunne beherske maskiner og de betonelementer, der friskæres. Det kan få fatale konsekvenser, hvis et element vælter eller hvis man overskærer den vitale armering i en bærende konstruktion eller i en drager.  

Når du vælger en diamantentreprenør, der er medlem af Diamantentreprenørsektionen, er du sikker på at få professionel behandling.
Diamantentreprenørsektionen er omfattet af Dansk Byggeris GARANTIORDNING.

Du kan læse mere om garantiordningen på www.byggaranti.dk

Jesper Ræstrup Hald

Jesper Ræstrup Hald

Konsulent

  • Direkte +45 7216 0187
  • Mobil +45 2033 5685
  • E-mail jerh@di.dk