Bliv medlem

Der er mange fordele ved at melde sig ind i DO, hvis du kan se din virksomhed afspejlet i DO's arbejde og medlemskreds. Din virksomhed træder med et medlemskab ind i et stærkt fællesskab med en gruppe virksomheder, der går forrest i arbejdet for bedre rammevilkår i branchen. Udover at indgå i vores netværk og netværksarrangementer, får din virksomhed adgang til specifik viden og rådgivning omkring lovgivning og nyheder i branchen. Du får også gavn af den professionelle interessevaretagelse overfor myndigheder og branche- og fagforeninger, som DO's aktive bestyrelse og sekretariat samt DI står for.

 1. Netværk

  Sammenhold gør stærk, og det gælder også for din virksomhed. Med et medlemskab i DO får din virksomheds ledere og medarbejdere adgang til et stærkt netværk af faglige eksperter indenfor overfladeindustrien, et indblik i andre ligesindede virksomheder og frontløbere i branchen. Der er fokus på vidensdeling om udfordringer, lovgivning samt afklaring af fælles holdninger. DO arrangerer derudover egne medlemsdage og faglige arrangementer og åbner døre for dig på tværs af værdikæderne i branchen  via vores samarbejde med bl.a. DI Byggeri og DI Produktion.

   

 2. DO er dit talerør

  DO er dit talerør til beslutningstagerne. Vi er i dialog med danske politikere og myndigheder om implementering af EU-regler for at forebygge overimplementering af regler. Derudover arbejder vi for at fremme 'best practice' i myndighedernes arbejde med f.eks. kontrolbesøg og opfølgning. Som medlem af DO får du indflydelse på rammevilkårene for branchen. Vi er en del af DI - Dansk Industri og har dermed stærke partnere i ryggen, som kan give din virksomhed medindflydelse og sparing på de generelle erhvervsvilkår i Danmark.

 3. Adgang til brancherelevant viden

  Du får DO's nyhedsbreve og mails, der holder dig opdateret på forholdene i branchen herunder bl.a. lovgivning, uddannelse af faglig arbejdskraft og automatisering i overfladeindustrien. Derudover dår du nem adgang til hele DI's viden og ydelser vedrørerende f.eks. overenskomster og personalejura, EU-forhold og internationalisering, innovation og uddannelse.

 4. DI tilbud og services

  Som medlem af DO er du også medlem af DI. Det giver dig adgang til medlemstilbud og services herunder: ledelses- og videruddannelseskurser, juridisk bistand og overenskomstforhold. DI har ydermere kontorer i hele verden, som kan hjlæpe din virskomhed med at finde nye handelspartnere og åbne op for nye markeder.