OM DO

Dansk Overfladeindustri (DO) er en medlemsforening hos DI, der repræsenterer en bred vifte af virksomheder inden for alle overfladebehandlingsprocesser. Det gælder leverandører af procesudstyr, alle industrielle overfladebehandlingsprocesser og fremstillingsvirksomheder med egen overfladeproces. DO er en fusion af Industrilakerernes Landsforening og Dansk Industris Overfladebehandlernetværk.

Vores arbejde

Danmark har behov for en stærk brancheforening for overfladebehandling, hvor en samlet branche kan matche samfundets og fremstillingsindustriens store udfordringer. Vi arbejder for den fortsatte udvikling af funktionelle og æstetiske overflader, der fremmer den grønne omstilling og cirkulær økonomi.

Opgør med umulig energi-optimering i branchen

Vi ønsker at branchen i Danmark skal have samme mulighed for at opsamle og udnytte overskudsvarme, som i landene omkring os. Det vil give branchen mulighed for at investere langsigtet og klogt. Naturligvis under hensyntagen til arbejdsmiljøregler og medarbejdernes sundhed.

Veluddannet faglig arbejdskraft i hele landet for alle områder

Vi ønsker at samle og involvere branchens virksomheder omkring et fælles uddannelsesløft. Uddanelsesløftet skal fokusere på at stimulere branchens egen indsats for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Endvidere skal uddannelsesløftet synliggøre branchen, skabe dialog med fremtidens faglige arbejdskraft og ikke mindst understøtte adgangen til specialiserede uddannelser i ind- og udlandet.

Automatisering og andre udviklingsprojekter

Vi ønsker at stimulere branchens uudnyttede robotpotentiale, da dette kan erstatte manglende hænder og uønskede manuelle arbejdsopgaver. Derudover arbejder vi for at stimulere den fortsatte udvikling af branchens tilbud af overfladebehandling i tæt samspil med kunderne i fremstillingsindustrien.

Formål og vision

Vores vigtigste opgave er aktiv interessevaretagelse for vigtige rammevilkår for branchen – herunder miljø, arbejdsmiljø, automatisering og adgang til faguddannet arbejdskraft. Samtidig er vi meget bevidste om, at vores branche har stor indflydelse på både miljø og arbejdsmiljø for mange virksomheder og mennesker. Vores interessevaretagelse bygger derfor på troværdighed, samarbejder og bred viden om branchen. 

 

Vores vision er, at være branchens vigtigste:

- Talerør til danske ministerier og myndigheder såvel som EU, så vi kan præge de politiske rammevilkår.

- Rådgiver og sparingspartner, så din virksomhed holdes opdateret om forholdene i branchen, og kan få rådgivning på vigtige områder.

- Netværk af relevans for branchens arbejde og vilkår i Danmark

Sekretariatet

Svend-Erik Jepsen er uddannet civilingeniør (kemi) fra DTU. Svend-Erik har en fortid som rådgiver og i Miljøministeriet inden han for 18 år siden flyttede til DI. Svend-Erik har med fusionen til Dansk Overfladeindustri overtaget rollen som sekretariatsleder sideløbende med arbejdet som fagleder i DI’s afdeling for miljøpolitiks og cirkulær økonomi.

Svend-Erik er sekretariatsleder for Dansk Overfladeindustri, og fagleder for Vand og Klimatilpasning.

 

 

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af ni medlemmer, som årligt mødes fire gange årligt. Bestyrelsen sætter kursen for Dansk Overfladeindustri. Bestyrelsen er en uundværlig sparringspartner for sekretariatet, idet dets medlemmer bidrager med deres ledelseserfaring og viden om, hvad der foregår i branchen og i erhvervslivet helt generelt.

Husk at DO er din medlemsforening. Du er altid velkommen til at kontakte sekretariatet eller de enkelte bestyrelsesmedlemmer med forslag og bemærkninger.