Vi er ved at opdatere denne side, så du kan opleve, at der er uoverensstemmelser på siden.

Om os

Vores arbejde

Danmark har behov for en stærk brancheforening for overfladebehandling hvor en samlet branche kan matche samfundets og fremstillingsindustriens store udfordringer. Og bidrage til  fortsat udvikling af funktionelle og æstetiske overflader, der fremmer den grønne omstilling og cirkulær økonomi.

Opgør med umulig energi-optimering i branchen

Vi ønsker at branchen i Danmark skal have samme mulighed for at opsamle og udnytte overskudsvarme, som i landene omkring os. Så branchen får mulighed for at investere langsigtet og klogt. Naturligvis under hensyntagen til arbejdsmiljøregler og medarbejdernes sundhed.

Veluddannet faglig arbejdskraft i hele landet for alle områder

Vi ønsker at samle og involvere branchens virksomheder omkring et fælles uddannelsesløft. Et løft der sætter spot på branchen fokuserer på at stimulere branchens egen indsats for at tiltrække kvalificerede en synliggørelse af branchen og omkring synliggørelse af branchen, skabe dialog med fremtidens faglige arbejdskraft og understøtte adgangen til specialiserede uddannelser i ind- og udlandet.

Automatisering og andre udviklingsprojekter

Vi ønsker at stimulere branchens uudnyttede robotpotentiale, erstatte manglende hænder og uønskede manuelle arbejdsopgaver. Og stimulere den fortsatte udvikling af branchens overflade tilbud  i tæt samspil med kunderne i fremstillingsindustrien.

Medlemsfordele

Salgs- og leveringsbetingelser

Som IL-medlem har du adgang til ILs salgs- og leveringsbetingelser, der er udarbejdet specielt til at imødekomme branchens specielle interesser og krav.

Sammenhold gør stærk

IL arbejder for et godt og stærkt sammenhold mellem industrilakerere.

Endvidere for en standardiseret prispolitik til gavn for alle, samt tillid til medlemmernes kvalitetsgarantier på et fagligt højt niveau.

Faglige temadage

IL arrangerer temadage og studieture med fagligt og teknologisk indhold. Endvidere sociale sammenkomster og ERFA-møder. Foreningen optager nye medlemmer, der sammen med IL vil arbejde for at højne branchens anseelse.

Du kommer på online

Firmaspecialer eksponeres på internettet gennem ILs hjemmeside med medlemsdatabase, der indeholde links til medlemmernes egne hjemmesider.

Du bliver overenskomstdækket

DI Byggeri sikrer dig velorganiserede forhold, et kendt regelsæt som giver fredspligt og et gensidigt aftaleforhold med en kendt lønaftale og lønudvikling.

Kontante fordele ved feriepengeordningerne

DI Dansk feriepengeordning giver store kontante fordele. For den typiske medlemsvirksomhed vil den økonomiske gevinst i form af øget likviditet opveje en stor del af kontingentet til DI Byggeri.

Du kan købe serviceprodukter til medlemspris

Som medlem af DI  Byggeri får du tilbudt en række målrettede serviceprodukter samt rabatter på forskellige typer varer og tjenesteydelser.

Du kan få dækket hele dit efter- og lederuddannelsesbehov

Gennem DI Byggeris kurser m.m. kan du opnå en større effektivitet og sikre virksomhedens fortsatte udvikling. Dansk Byggeris faglige kurser giver dig aktuel og vigtig byggeviden.

Du får fagrettet og aktuel information

Gennem DI Byggeris cirkulæreudsendelser og erhvervsmagasinet Byggeriet får du kendskab til mange af de branchenyheder og andre aktuelle informationer, som er nødvendig for at løse de daglige opgaver

Du sparer penge ved at benytte byggeriets forsikringsservice

DI Byggeri har sin egen forsikringsservice, hvor forsikringsbetingelserne er skræddersyet til medlemsvirksomhederne og til meget konkurrencedygtige præmier.

Du kan trække på en bred vifte af konsulentydelser

Som medlem kan man trække på DI Byggeris brede vifte af konsulentydelser inden for bl.a. juridisk bistand, overenskomstforhold, byggeteknik, miljø, eksport og afsætning, økonomi, skatteforhold m.v. Det giver virksomheden direkte adgang til højt kvalificerede specialister.