15.10.21 DSHV Nyheder

DSHAB 2021 er trådt i kraft!

Nu er der et nyt, stærkt sæt forretningsbetingelser for den danske shipping-, havne- og transportbranche.

Danske Shipping- og Havnevirksomheders Almindelige Bestemmelser 2021 – kaldet DSHAB 2021 – træder i kraft i dag den 15. oktober 2021.

Danske Shipping- og Havnevirksomheder blev skabt den 1. januar 2020 som en fusion af Danmarks Skibsmæglerforening og Danske Havnevirksomheder. Hver forening stillede et sæt forretningsbestemmelser til rådighed for medlemmerne – hhv. DSAB og DHAB. Disse to sæt forretningsbestemmelser fusioneres nu og udsendes i et udvidet og opdateret DSHAB 2021.

Formand for Danske Shipping- og Havnevirksomheder, Klaus G. Andersen, adm. dir. i Fredericia Shipping A/S, glæder sig over de ny forretningsbestemmelser.

”DSHAB 2021 er kronen på værket i forhold til fusionen af de to foreninger til Danske Shipping- og Havnevirksomheder. Nu har vi også ét fælles sæt forretningsbestemmelser, og vi er overbeviste om, at det kan skabe merværdi for medlemmerne. Nu håber vi bare, at mange medlemmer vil benytte sig af bestemmelserne,” siger Klaus G. Andersen.

DSHAB 2021 begrænser bl.a. ansvar ved skadesbegivenheder, som et vigtigt værn for virksomheder i branchen.

Bestemmelserne er gyldige, når de er aftalt som grundlag med en ordregiver.

Kontakt chefkonsulent Jesper Sebbelin, i Danske Shipping- og Havnevirksomheder, jese@di.dk, 2467 6936, hvis der er spørgsmål til DSHAB 2021.

Relateret indhold