ATL Analyser

Nye indekstal for 3. kvartal 2020

Danmarks Statistik har offentliggjort nye omkostningsindekstal for lastvognskørsel, dagrenovation og slamsugning. Se de nye indekstal for 3. kvartal 2020.

Lastvognskørsel

Danmarks Statistik oplyser, at omkostningsindekset for lastvognskørsel for 3. kvartal 2020 udgør 107,19, hvilket er en stigning på 0,56 i forhold til 3. kvartal 2019. I forhold til 2. kvartal 2020 er der en stigning på 0,09 pct.

Omkostningsindekset for lastvognskørsel er en del af omkostningsindeks for anlæg. Det omfatter omkostninger forbundet med entreprenørvognskørsel såsom bl.a. anskaffelsespriser, forrentning, vægtafgift, forsikringer, chaufførløn, administrationsudgifter, brændstof mm, dæk og reparation.

Dagrenovation og slamsugning

Danmarks Statistik oplyser, at omkostningsindeksene for dagrenovation og slamsugning for 3. kvartal 2020 udgør henholdsvis 107,0 og 105,3. Omkostningsindekset for dagrenovation er steget 0,4 pct. i forhold til 3. kvartal 2019 og er steget 0,0 pct. i forhold til 2. kvartal 2020. Omkostningsindekset for slamsugning er faldet 0,8 pct. i forhold til 3. kvartal 2019 og steget 0,1 pct. i forhold til 2. kvartal 2020.

Lønomkostningerne til chaufførløn beregnes på baggrund af overenskomst mellem Arbejdsgiverforeningen for Transport og Logistik og Fagligt Fælles Forbund (tidligere Specialarbejderforbundet i Danmark).

Se den fulde oversigt over udviklingen i indekstallene for henholdsvis lastvognskørsel, dagrenovaton og slamsugning ved at klikke på download-boksen i højre spalte.

Henrik Christensen

Henrik Christensen

Seniorchefkonsulent

  • Direkte +45 3377 4725
  • Mobil +45 2228 8483
  • E-mail hech@di.dk