03.06.19 ATL Nyheder

For nogen er vejen til kørekortet stadig lang

Hvis man ikke har en helt ”ren” lægeerklæring, kan det stadig tage meget lang tid, før man får lov til at tage et kørekort. Sagsbehandlingstiden er på mellem få uger og 18 måneder, viser en rundspørge, som Transporterhvervets Uddannelser (TUR) har lavet til erhvervsskolerne. I København har erhvervsskolerne også den udfordring, at næsten ingen af eleverne på godschaufføruddannelsen kan nå at komme til køreprøve i løbet af den seks uger lange uddannelse.

ATL satte i august sidste år fokus på de meget lange ventetider på at få kørekort. Erhvervsskolerne fortalte om ventetider på op til et år, og der var eksempler på elever, som sprang fra uddannelsen af samme grund.

Den lange sagsbehandlingstid rammer især chaufførlærlinge, som ikke har en fuldstændig ”ren” lægeerklæring. I den situation skal embedslægen tage stilling til, om man er egnet til at få kørekort. Og det kan tage måneder, når sagen skal sendes  frem og tilbage mellem politiet, borgerservice og embedslægen. 15 til 20 procent af de kommende chauffører havner i den situation.

- Den helt store udfordring er sagsbehandlingen af helbredsoplysningerne, som stadig er en meget langsommelig proces.  Der er ekspeditionstider fra nogle uger op til 18 måneder, lyder tilbagemeldingerne fra skolerne. Skolerne mærker længere sagsbehandlingstid efter at politiets administrationscentre er lagt sammen, siger uddannelseskonsulent hos TUR Mogens Ellgaard-Cramer.

Alle sager om kørekort bliver behandlet af politiet i Holstebro. Politimester Jens Kaasgaard har tidligere sagt til ATL, at målet er at få den gennemsnitlige ventetid ned på 50 dage ved udgangen af 2019.

Direktør i ATL Lars William Wesch håber, at ventetiderne snart bliver kortere.

- Vi gør en kæmpe indsats for at få de unge ind i branchen. Vi har ikke brug for, at politiet laver benspænd med en lang sagsbehandlingstid, som i værste fald kan få nogen til at give op, inden de er kommet i gang, siger Lars William Wesch.

I København er der store udfordringer

Hvis lægen ikke sætter en anmærkning ved lærlingens helbred, vil det være muligt at komme til køreprøve, mens man er i gang med forløbet på erhvervsskolen. De fleste steder i landet har skolerne et samarbejde med politiet om at planlægge afviklingen af prøverne. Hvis man ikke består en af prøverne, kan man dog komme til at vente mellem 2 og 12 uger på en ny prøve.

I København er der dog særlige udfordringer.

Her når så godt som ingen (0  til 2 procent) af eleverne at gennemføre både den teoretiske og den praktiske køreprøve i løbet af de seks uger på erhvervsskolen. Det skyldes blandt andet, at der ikke er et samarbejde mellem erhvervsskolerne og politiet.

- Det giver både skoler, kursister og ikke mindst arbejdsgiverne store udfordringer, siger Mogens Ellgaard-Cramer.

Lars William Wesch

Lars William Wesch

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 4831
  • Mobil +45 4061 2007
  • E-mail lwh@di.dk