30.09.19 ATL Nyheder

Kommentar: Forsyning Helsingør kan trylle

Af Lars William Wesch, direktør i ATL

Forsyning Helsingør har hjemtaget indsamlingen af dagrenovationen og har begrundet det med, at der kan spares mere end 5 mio. kr. om året sammenlignet med det billigste private tilbud. Men når man dykker ned i tallene, som Forsyning Helsingør nu har lagt frem for ATL, er der en lang række udgifter, som forsyningsselskabet har undladt at tage med.  På det måde får forsyningsselskabet tryllet deres egen pris ned under de private tilbud.

”Besparelsen” kommer primært ved, at Forsyning Helsingør selv kan stille faciliteter og lokaler til rådighed for skraldebiler og mandskab. Det er en udgift, som de private virksomheder selvfølgelig har lagt ind i deres tilbud.

Selskabet har tilsyneladende en overkapacitet, som man ikke lejer ud eller på anden måde kapitaliserer, men stiller ”gratis” til rådighed for sig selv. Når selskabet ejes af kommunen og dermed af skatteborgerne, er det noget af en overfortolkning at tale om en ”besparelse” i forhold til de private tilbud. Principielt burde man gennemføre et kontrolbud, vurdere om selskabet selv eller en privat skulle overtage driften og derefter stille lokalerne til rådighed til vinderen.

Når det gælder omkostninger til administration, budgetterer Forsyning Helsingør med 100.000 kr. om året. Ingen indenfor branchen forestiller sig, at driftsledelse, tilrettelæggelse af vagtplaner og den nære personaleledelse kan klares med så lille en lønomkostning. Det er en besynderlig lav pris.

De private virksomheder fik at vide, at man skulle bruge nye biler med to-kammersystem allerede fra kontraktstart i efteråret 2020. Nu hvor Forsyning Helsingør selv skal udføre opgaven, kan man ”nøjes” med 11 gamle biler og vil kun gradvist indføre to-kammersystem og indkøb af nye biler. Det giver en kæmpe fordel i regnestykket i Forsyning Helsingørs favør.

ATL har fundet flere andre mangler i opstillingen. Der er for eksempel ingen udgifter til indsamling af batterier, betaling af defekte beholdere eller investering i blot det mindste registreringssystem.

Det er ikke gunstigt for hverken skatteborgerne i Helsingør eller de virksomheder, der har brugt ressourcer på at byde ind på opgaven, at der træffes en beslutning, som hviler på en så uklar sammenligning.

Forsyning Helsingør har lavet et regnestykke, der ved første øjekast kan begrunde en beslutning om at hjemtage indsamlingen af husholdningsaffald. Men det bliver ikke billigere for borgerne i Helsingør.

Det havde klædt hele sagen, hvis der havde været gennemført et kontrolbud, og hvis beslutningen havde hvilet på mere sikre rammer inden for reglerne om udbud og kontrolbud. I stedet træffer forsyningsselskabet egenhændigt en beslutning om, at selskabet skal have flere opgaver i eget regi og vælger selv spillereglerne. Det er hverken godt for konkurrencen, servicen eller borgernes økonomi.

Lars William Wesch

Lars William Wesch

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 4831
  • Mobil +45 4061 2007
  • E-mail lwh@di.dk