Foto: ColourBox

30.03.20 ATL Nyheder

Send medarbejderne på efteruddannelse under coronakrisen

Hvis en medarbejder er sendt hjem fra arbejde på grund af coronakrisen, er det værd at overveje, om han eller hun har brug for efteruddannelse. Med VEU-godtgørelse og tilskud fra HTSK-fonden har mange virksomheder mulighed for at sende medarbejdere på kurser med fjernundervisning – ofte med fuld lønkompensation.

Selvom uddannelsesinstitutionerne er lukket fysisk, bliver rigtig mange kurser udbudt med fjernundervisning, hvor man kan deltage hjemmefra.

På den måde kan man som virksomhed fastholde og opkvalificere sine medarbejdere, mens krisen står på. Ofte vil det være med fuld lønkompensation.

-        Det er en oplagt mulighed, som jeg vil opfordre alle, som har mulighed for det, til at benytte sig af. Det kan være med til at ruste både medarbejdere og virksomhed til tiden efter krisen, siger Lars William Wesch, direktør i ATL

Via HTSK-fonden kan man få et tilskud på mellem 35-60 kr. pr. time, når medarbejderne deltager i AMU-kurser og 85 kr. i tilskud i timen, hvis medarbejderne deltager i læse, skrive, IT eller engelsk kurser – de såkaldte FVU-kurser. Tilskuddene gives ud over de 119,05 kr. i timen, som virksomheden modtager i VEU-godtgørelse/SVU.

Man kan ikke få VEU-godtgørelse samtidigt med, at man søger staten om kompensation til hjemsendte medarbejderes løn ud fra regeringens corona-krisepakke.

Man kan få et overblik over de efteruddannelsesmuligheder, der er i de overenskomstaftalte kompetenceudviklingsfonde på pension.dk/uddannelsesfonde. Man kan se, hvad der gives tilskud til og dermed planlægge efteruddannelsen, så man er sikker på at modtage alle økonomiske tilskud.

Hvor finder du kurserne?
Få overblik over AMU-kurser, der udbydes som fjernundervisning på www.voksenuddannelse.dk: https://www.voksenuddannelse.dk/soeg/uddannelser/amu/filtrering?undervisning=Fjernundervisning

Eller få overblik over FVU-kurser, der udbydes som fjernundervisning her:
https://www.voksenuddannelse.dk/soeg/uddannelser/fvu/filtrering?undervisning=fleksibel%20undervisning

Få penge fra HTSK-fonden
Når medarbejderne deltager i AMU-kurser bliver ansøgningerne til HTSK-fonden oprettet automatisk, og virksomheden modtager en e-mail fra PensionDanmark, når kurset er slut, og kan med ganske få klik få udbetalt tilskuddet til virksomhedens NemKonto. Hvis der er tale om FVU-kurser, skal man logge ind på pension.dk og oprette en ansøgning.

Man kan ringe til PensionDanmarks virksomhedsrådgivning, der kan svare på spørgsmål om, hvordan man søger om støtte fra fondene. Ring på 70 12 13 42 mellem kl. 8-16.

Lars William Wesch

Lars William Wesch

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 4831
  • Mobil +45 4061 2007
  • E-mail lwh@di.dk