Foto: Aalborg Portland

15.06.21 Betonvareforeningen Nyheder

CALLISTE projektet - mere grøn cement

I et nyt stort udviklingsprojekt skal Aalborg Portlands CO2-reducerede cement nu videreudvikles for at kunne spare mere CO2 og for at kunne anvendes bredere.

Da Aalborg Portlands nye FUTURECEM kom på markedet 1. januar 2021, var det et stort skridt i retning af et mere bæredygtigt byggeri og kulminationen på mange års forsknings- og udviklingsarbejde. Aalborg Portland har forsket i bæredygtig beton i årtier, og i de brede forskningskonsortier, Grøn Beton og Grøn Beton II, har hele betonbranchen på tværs af værdikæden været med til at videreudvikle CO2-reducerede cementtyper og afprøve dem i betonkonstruktioner i praksis.

FUTURECEM er dog ikke det endelige svar på ønsket om en mere bæredygtig cement, og i et nyt udviklingsprojekt skal grænserne for anvendelig[1]hed og CO2-reduktion nu flyttes yderligere.

CALLISTE står for Calcined Clay-Limestone Technology Extension og er et fireårigt projekt under Grand Solutions programmet, der skal føre til udviklingen af nye grønne cementtyper med udgangspunkt i FUTURECEM teknologien. Der er tale om et meget bredt projekt, hvor Teknologisk Institut står som projektleder for projektet, der har deltagelse af en lang række danske og udenlandske aktører, blandt andet Aalborg Portland, DTU, Dansk Beton, Vejdirektoratet og Femern A/S.

Læs hele artiklen i Magasinet BETON 2-2021

Relateret indhold