Dansk Beton

Klimatilpasset gårdhave med fokus på æstetik og bæredygtighed

Vinder af Betoninnovations Prisen 2023, Fremtidens Gårdhave, demonstrerer, hvordan regnvandsløsninger kan kombineres i et smukt, rekreativt og sanseligt gårdrum. Bygherre og projektets parter har i tæt samarbejde med beboerne skabt et grønt uderum til ophold og leg.

Foto: Torben Eskerod

Københavns Kommune og HOFOR har i samarbejde med beboerne på Straussvej i Københavns Sydhavn anlagt en klimatilpasset og grøn gårdhave, der både håndterer hverdagsregn og skybrud. Fremtidens Gårdhave er samtidig bygget med fokus på cirkulær økonomi og miljømæssig og social bæredygtighed, der giver gode rammer for udeliv. Gårdrummet er udformet særdeles stærkt arkitektonisk, mens stedet på en og samme tid er klimasikret op til en 100-års hændelse.

”I Københavns Sydhavn er der særligt fokus på klimasikring af offentlige områder og samtidig ønskes gode, bæredygtige og sociale rammer for københavnernes hverdag,” fortæller Lene Andersen, projektleder i Park og Byrum i Københavns Kommune, om Fremtidens Gårdhave, der er et ud af tre demonstrationsprojekter for, hvordan kommunen fremover vil samtænke byfornyelse i private gårdhaver, æstetik og klimatilpasning.

Klimakant med vigtig arkitektonisk funktion

Gårdhaven demonstrerer, hvordan klima- og nedsivningsudfordringen vendes til noget værdifuldt for beboere. Regnvand opmagasineres og tilbageholdes af klimakanten, der sikrer cirkulation af vandet via en rende ovenpå muren, men som samtidig har en vigtig arkitektonisk funktion, fortæller Jens Linnet, landskabsarkitekt, kreativ direktør og co-founder i BOGL, der har tegnet gårdhaven.

”Klimakanten er født med en klimatisk rolle, men fungerer samtidig som gårdhavens gennemgående møbel, der giver rumdeling og danner rammen for ophold og fundament for skure og glashuse. Den skaber en overgang mellem det grønne beplantede og det byggede grå, og er således gårdens rygrad, der hægter alle gårdens dele sammen.”

Han forklarer, at vandet ved en 10-års hændelse tilbageholdes i søen og på gårdhavens grønne areal. Ved de sjældne 100-års hændelser anvendes bygningernes facader til opdæmning – for at reducere CO2-aftrykket i byggeriet ved at bygge så lidt som muligt – mens en betonkant rundt om kældernedgangene sikrer mod vandskader i kælderen.

Genbrugsbeton, rent vand og grøntsager

Til Fremtidens Gårdhave har man anvendt beton med 100 pct. groft genbrugstilslag i en kombination med genbrugte chaussésten, fortovsfliser og skiferfliser. Der er tale om et innovativt projekt indenfor beton med substitution af naturligt tilslag med genanvendt groft tilslag, da konstruktionerne er udført i en ekstra aggressiv miljøklasse, hvilket er første gang i Danmark.

Betonen til blandt andet gårdens gennemgående klimakant og til søens fliser er produceret med genbrugstilslag kørt til byggepladsen i hybridbiler, og alle maskiner på byggepladsen var fossilfri.

Regnvandssøen renses biologisk, så børn kan lege i vandet, og beboerne kan forlænge sæsonen i orangeriet, som vandes med vand fra søen, dyrke egne grøntsager, sortere affald i skure bygget af industrielt spildtræ og i det hele taget få en mest mulig bæredygtig hverdag i bred forstand.

Projektet er udnævnt af Realdania Sustain til et af Danmarks bedste klimatilpasningsprojekter. 

Læs mere om alle vinder af Betonens Priser 2023 i pressemeddelelsen her, hvor du også kan finde pressefotos.

 

Fakta om Fremtidens Gårdhave:


Bygherre: Københavns Kommune og HOFOR (bygherre på det regnvandstekniske anlæg)
Landskabsarkitekt:BOGL Landskabsarkitekter
Arikitekt: Lendager
Rådgivende ingeniør: WSP Danmark
Entreprenør: MøllerLøkkegaard
Betonproducent: Unicon (betonopskrift i samarbejde med Pelcon)
Udført: 2021

Se mere om Fremtidens Gårdhave her!

Foto: Torben Eskerod

Foto: Torben Eskerod

Foto: Torben Eskerod

Foto: Torben Eskerod

Foto: Torben Eskerod

Foto: Torben Eskerod

Foto: Torben Eskerod

Foto: Torben Eskerod

Nomineret: Børnehuset Svanen

Bygherre: Gladsaxe Kommune
Arkitekt: Lendager Group
Rådgivende ingeniør: Niras
Entreprenør: Ason
Betonproducent: Unicon

"Børnehuset Svanen er nomineret til Betoninnovations Prisen, fordi projektet er innovativt i skabelse af et cirkulært børnehus ved at genanvende materialer fra den tidligere Gladsaxe Skole, som i arkitektur og indhold er til at med at integrere børn i natur og oplevelser.  I alt er 6.000 ton beton fra den gamle skole nedknust. Heraf blev 600 ton anvendt som groft tilslag i den nye beton i Børnehusets fundament, og bærende konstruktioner og nedskårne søjler er anvendt til møbler i terræn. Betonen har dermed fået ny levetid og lever videre i huset. Genanvendelse af beton, mursten, tagsten, træspær etc. i huset, der er i arkitekturen er udformet som en landsby, er med til at vise børnene, hvordan vi i dagligdagen kan genanvende materialer. Børnehuset har desuden et stærkt fokus på social og samfundsmæssig bæredygtighed med plads til børn med særlige behov", jurymedlem Marius Møller, ejendomsdirektør i PensionDanmark.

KLIK HER OG LÆS MERE OM PROJEKTET

Lisbjerg Genbrugsstation

Bygherre: Kredsløb
Arkitekt (landskab): Schønherr
Arkitekt (bygning): LOOP Architects
Bygherrerådgiver: Sweco
Rådgivende ingeniør: Artelia
Entreprenør: Danjord
Betonproducent: IBF
Udført: 2021

"Lisbjerg Genbrugsstation er nomineret til Betoninnovations Prisen, fordi byggeriet udgør et innovativt, håndgribeligt eksempel på potentialet i at genanvende byggematerialer som beton og træ i nye helheder. Overalt, hvor det har været muligt, er der brugt genbrugsmaterialer, og den anvendte beton er indleveret af genbrugsstationens kunder og herefter nedknust og genanvendt i byggeriet. I alt udgør genbrugte og genanvendte materialer ca. 75 pct. af projektet, og samtidigt er der tænkt både æstetik, landskabelig indpasning og også fremtidig fleksibilitet ind i designet", fortæller jurymedlem Julian Weyer, arkitekt og partner i C.F. Møller Architects.

KLIK HER OG LÆS MERE OM PROJEKTET