FOS

Den Europæiske Forsvarsfond (EDF)

DI Forsvar og Sikkerhed hjælper danske virksomheder i deres kontakt med Den Europæiske Forsvarsfond (EDF) som National Focal Point. Læs mere på siden her om info vedr. ansøgning af midler til EDF, DI's rolle og adgang til vigtig information

Foto: GettyImages

EU-Kommissionen har udpeget DI Forsvar og sikkerhed som 'National Focal Point' til kommissionens netværk i relation til Den Europæiske Forsvarsfond (EDF). Som National Focal Point skal DI Forsvar og sikkerhed blandt andet række ud, levere information og rådgivning til potentielle ansøgere til Forsvarsfonden.

Arbejdsprogrammet 2024 for Den Europæiske Forsvarsfond er offentliggjort. Du finder det her

Hvad er EDF?

Med formålet om at øge samarbejdet på tværs af medlemslandene og aktørerne i den europæiske forsvarsindustri har EU-Kommissionen taget initiativ til at etablere Den Europæiske Forsvarsfond.

Forsvarsfonden vil i perioden 2021-2027 udmønte støtte til forskning i og udvikling af forsvarsmateriel samt -teknologi. Forsvarsfonden skal herigennem bidrage til at øge konkurrenceevnen, effektiviteten og innovationskapaciteten i den europæiske forsvarsindustri.

Forsvarsfonden udgør således en ny og stor mulighed for danske virksomheder, forskningsinstitutioner og forsvaret i forhold til at indgå i tættere forsvarsindustrielt samarbejde med øvrige europæiske aktører om forskning i og udvikling af nye konkrete forsvarsprodukter samt teknologier, hvortil der kan opnås medfinansiering fra fonden.

Danske virksomheder har med deres højtspecialiserede kompetencer gode forudsætninger for at indgå i udviklingssamarbejder under fonden og derved styrke deres integration i vigtige leverandørkæder i den europæiske forsvarsindustri.

Hvad er National Focal Points?

National Focal Points er nationale strukturer etableret og finansieret af EU's medlemsstater og associerede lande. Det vil sige, et nationalt knudepunkt, hvis opgave bliver at støtte gennemførelsen af ​​Den Europæiske Forsvarsfond (EDF).

I tæt samarbejde med DG DEFIS (Generaldirektoratet for Forsvarsindustri og Rummet) bliver det DI Forsvar og sikkerheds opgave at nå ud til interessenter, især ansøgere og potentielle ansøgere, give information og rådgive potentielle ansøgere og modtagere af fondsmidlerne. Herunder generelt bistå med at opbygge partnerskaber gennem hele EDF-økosystemet. 

De nationale kontaktpunker for EDF kan tilbyde tjenester såsom at yde bistand til partnersøgningsaktiviteter og skiltning til andre virksomhedsstøttenetværk, relevante medlemsstaters administration og andre EU/nationale/regionale finansieringstjenester og-programmer. Da kontaktpunkterne primært vil fungere på nationalt plan og under hensyntagen til, at sammensætningen af ​​forsvarsindustrierne varierer i hele EU og i associerede lande, kan typen og niveauet af tilbudte tjenester variere fra land til land.

Kommissionen har til formål at lette udvekslingen af ​​bedste praksis mellem de nationale kontaktpunker ved blandt andet at arrangere regelmæssige møder, facilitere præsentationer fra individuelle kontaktpunkter, tilskynde til og lette interaktioner med det nationale kontaktpunktsnetværk etableret under Horizon Europe.

"Det er naturligt, at DI Forsvar og sikkerhed bidrager til at varetage danske interesser i EU, ligesom vi også varetager branchens interesser i NATO og i Norden. Som Danmarks brancheforening for forsvars- og rum- og sikkerhedsindustrien vil vi række bredt ud til alle interesserede aktører og bidrage aktivt til at styrke det samarbejde med myndighederne, der er nødvendigt for, at Danmark kan få mest muligt ud af at være en del af den europæiske forsvarsfond."
Direktør for DI Forsvar og Sikkerhed, Joachim Finkielman

Hvilken rolle spiller National Focal Points?

  • Vi rådgiver i Kommisionens administrative procedurer, regler og ansøgningsskemaer if forbindelse med EDF profgrammet. 
  • Vi rådgiver om nationale administtrative procedurer og specifikke forhold i forbindelse med ansøgningsprocessen, f.eks. garantier og tredjelandesenheder.
  • Vi organiserer informations- og salgsfremmende aktiviteter, såsom nationale EDF-infodage.
  • Vi cirkulerer rundt til potentielle ansøgere og genererer EDF-dokumentation og mere specifik indkaldelse af forslag relateret til dokumation om EDF.

Støtte til ansøgninger

I august 2023 udvider Uddannelses- og Forskningsstyrelsen EUopSTART med en ekstra pulje til at understøtte ansøgninger til Den Europæiske Forsvarsfond. Puljen skal styrke dansk deltagelse i internationalt samarbejde om forskning og innovation i forsvarsteknologi.

De tager imod ansøgninger fra 18. august. Den dag vil der blive tilføjet et aktivt link i opslagsteksten til deres online ansøgningssystem, e-grant. Frist for ansøgninger er 30 dage før EU-fristen, dvs. 22. oktober. Ansøgerne kan forvente svar på deres ansøgninger senest 4. december.

Læs mere på UFM's hjemmeside her:

 

Jonas Bech Nielsen
Skrevet af:

Jonas Bech Nielsen

Relateret indhold