FOS

NATO Industrial Advisory Group (NIAG)

Som Danmarks nationale forening for Forsvar og Sikkerhed er vores engagement i NIAG afgørende for at udvikle og vedligeholde et internationalt forsvarsindustrielt netværk.

Foto: NATO

NIAG er medvirkende til at støtte NATO med relevant national information, og til at hjælpe med at etablere relevante fora og studiegrupper af prioriterede industriområder i medlemslandene.

Disse studier og informationsindsamlinger udvikles og behandles gennem NATO/NIAG i forskellige faser i løbet af året, og i sidste ende giver de unikke muligheder for danske forsvarsorienterede virksomheder til at mødes og netværke med industrien fra allierede lande, og derved forfølge nye forretningsmuligheder.

For at understøtte dette mål, udvælger DI Forsvar og Sikkerhed aktivt og løbende information, som kunne være relevant for danske virksomheder. Disse informationer er kategoriseret i følgende kategorier:

  1. Forespørgsler og invitationer: Forskellige forspørgsler for informationer (RFI) og invitationer til internationale bud (IFIB) relateret til specifikke kababilitetsområder.
  2. Samarbejdspotentiale: Diverse invitationer til forskellige udvalgte NATO grupper vedrørende industrielt samarbejde om prioriterede kababilitetsområder. 
  3. NATO og NIAG relaterede arrangementer: Diverse målrettede invitationer til NATO arrangementer som kunne være af interesse for danske forsvarsvirksomheder.

VIGTIGT: Linksene til dokumenterne og information ovenover er adgangsbegrænset, og må kun ses af virksomheder på en "need-to-know" basis. Dette betyder, at man enten skal være medlem af DI eller skrive til os på di-fos@di.dk med en begrundelse for at få adgang. Dette skyldes et ønske fra NATO om, at disse dokumenter kun ses af individer eller organisationer der kræver det i forbindelse med officielle NATO formål. 

Mere om NIAG

NIAG er et rådgivende organ på højt niveau for ledende industrifolk fra NATO's medlemslande, der arbejder under Conference of National Armaments Directors (CNAD).

NIAG's vision er at fremme den strategiske dialog mellem NATO og industrien for at styrke afskrækkelsen og forsvaret af det euro-atlantiske område ved at levere industriens førsteklasses og pålidelige rådgivning til NATO's CNAD - og andre NATO-organer, hvor det er relevant - til støtte for NATO's transformation, kapacitetsudvikling og erhvervelse.

NIAG's mission består af følgende mål:

  1. Tilvejebringe et forum for fri udveksling af synspunkter om industrielle, tekniske, økonomiske, ledelsesmæssige og andre relevante aspekter af forskning, udvikling og produktion af våbenudstyr inden for alliancen; baseret på aktuelle og opdaterede oplysninger fra relevante NATO-organer,
  2. at rådgive industrien til CNAD om, hvordan man kan fremme samarbejdet mellem regeringer og industrier og mellem industrier om våben inden for alliancen,
  3. at sørge for optimal brug af NIAG-ressourcer til at hjælpe Main Armaments Groups (MAGs) og deres underordnede organer med at udforske muligheder for internationalt samarbejde og søge rettidige og effektive måder at opfylde NATO's militære krav på.

Danmark er medlem af NIAG, repræsenteret af DI Dansk Forsvars- og Sikkerhedsindustri. Vi er det nationale danske knudepunkt for virksomheder, der deltager i NIAG-aktiviteter og studiegrupper.

NIAG-DELEGATION
Leder af den danske NIAG-delegation
Militær chefrådgiver Terma A/S, HR, Niels Bundsgaard Terma A/S
Hovmarken 4
8520 Lystrup Danmark

Stedfortrædende leder af den danske NIAG-delegation
Chefkonsulent, Henrik Navntoft Sønderskov, DI Forsvar og Sikkerhed.
H.C. Andersens Boulevard 18
1553 København V Danmark

Jonas Bech Nielsen
Skrevet af:

Jonas Bech Nielsen

Relateret indhold