FOS

Nordisk forsvarssamarbejde

Hovedformålet med det nordiske forsvarssamarbejde (NORDEFCO) er at styrke de deltagende nationers nationale forsvar, udforske fælles synergier og facilitere effektive fælles løsninger. Desuden hedder det i NORDEFCO MOU fra 2009, at NORDEFO's mål blandt andet er at opnå teknologiske fordele og fremme forsvarsindustriens konkurrenceevne.

NORDEFCO's struktur

NORDEFCO-strukturen omfatter politiske og militære samarbejdsniveauer. I Policy Steering Committee er nationerne repræsenteret af højtstående embedsmænd, såsom Policy Director, og Military Coordination Committee består af flagofficerer, der repræsenterer nationernes forsvarschefer.

NORDEFCO-strukturen er en samarbejdsstruktur, ikke en kommandostruktur. Samarbejdsaktiviteter, der initieres oppefra eller nedefra, faciliteres og aftales inden for strukturen, men den faktiske realisering og deltagelse i aktiviteterne forbliver nationale beslutninger.

Når en samarbejdsaktivitet er implementeret, vil den blive styret af den almindelige, eksisterende nationale kommandokæde. Når aktiviteten er ved at blive implementeret, vil en NORDEFCO-aftale beslutte en ramme eller et lead nation-koncept for aktiviteten. Eksempler på dette kunne være uddannelsessamarbejde, hvor ansvaret er delt mellem nationerne, eller en fælles øvelsesplan med en roterende værtsnationsordning for større øvelser.

Samarbejde med den nordiske forsvarsindustri

COPA ARMA koordinerer en meningsfuld dialog med den nordiske forsvarsindustri, hvilket er et erklæret mål for NORDEFCO.

Det primære kontaktpunkt og dialogpartner i denne henseende er Joint Nordic Defence Industry Cooperation Group (JNDICG), der består af de nordiske landes forsvarsindustriforeninger. Formandskabet for JNDICG følger formandskabet for NORDEFCO.

Joachim Finkielman

Joachim Finkielman

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3673
  • Mobil +45 6187 1540
  • E-mail jofi@di.dk

Relateret indhold