FOS

Forsvarsindustrien på det internationale plan

Ud af forsvarsindustriens samlede årlige omsætning på ca. 3-4 mia. kr. kommer ca. 80 % fra eksport, hvor danske forsvarsvirksomheder er anerkendte leverandører til store internationale forsyningskæder.

Danske forsvarsvirksomheder nyder anerkendelse i udlandet og leverer typisk højteknologiske produkter og delsystemer til internationale forsyningskæder.

Ud af industriens samlede årlige omsætning på ca. 3-4 mia. kr. kommer ca. 80 % fra eksport, og danske virksomheder indgår i internationale forsyningskæder, hvilket øger den gensidige industrielle afhængighed mellem Danmark og vores allierede.

USA er det største og vigtigste eksportmarked for dansk forsvarsindustri. Herudover er eksport i EU også et centralt marked. På mange markeder anes nye muligheder for dansk forsvarsindustri i takt med, at forsvarsbudgetter øges og nye internationale forsvarsindustrielle udviklingsprogrammer oprettes.

Det skal dansk forsvarsindustri positioneres til at kunne udnytte mhp. at styrke de gensidige industrielle afhængigheder til gavn for dansk sikkerhed.

Kilde: Regeringens strategi for dansk forsvarsindustri

 

Joachim Finkielman

Joachim Finkielman

Underdirektør

Direktør for DI Forsvar og sikkerhed

Relateret indhold