FOS

Fakta om forsvarsindustrien

Tallene, der giver dig det store overblik over, hvordan dansk forsvarsindustri opererer i praksis

I Danmark vurderes mere end 200 virksomheder at være del af en forsvarsindustri, der designer, udvikler, producerer, servicerer og/eller videreudvikler produkter og systemer til militær anvendelse. Dette inkluderer også virksomheder, der leverer produkter med dobbeltanvendelse (dual-use produkter) og civile virksomheder, hvis produkter eller ydelser indgår som del af en forsvarsindustriel slutleverance.

Branchen består primært af specialiserede underleverandører inden for højteknologiske områder, samt af komponentleverandører, der leverer enkeltkomponenter af høj kvalitet.

Dansk forsvarsindustri udvikler værktøjer, som anvendes til at imødegå trusler mod Danmark, vores allierede og partnere. Forsvarsindustriens eksport og internationalt industrisamarbejde skaber gensidige afhængigheder og styrker grundlaget for støtte fra allierede, hvis Danmarks sikkerhed og selvstændighed trues.

På en række materielplatforme, såsom nye pansrede mandskabsvogne, leverer danske virksomheder ydelser inden for udvikling, montage, levering, drift og vedligehold. Dette sker enten ved direkte leverancer til Forsvaret eller som underleverandør til udenlandske systemleverandører.

Kilde: Regeringens strategi for dansk forsvarsindustri

Dansk forsvarsindustri på kort formel

Som grafen viser det, omsætter dansk forsvarsindustri for omkring 3-4 milliarder kroner om året.

Dansk forsvarsindustri genererer også omsætning hos danske underleverandører udenfor forsvarsindustrien, som indgår i produktionen (tal findes ikke pt.)

Traditionel opdeles domæner i land, sø, luft og rummet , men flere og flere teknologivirksomheder kommer til, herunder med fokus på cyber, kunstig intelligens, robotområdet, kvanteteknologi

Samlet set er vurderingen, at der i alt er i omegnen af 5000 arbejdspladser pt. i forsvarsindustrien.

 

Samarbejde med vidensinstitutioner

Danske forsvarsvirksomheder samarbejder med forskellige universiteter. Ud af de 106 danske forsvarsvirksomheder, har 50 af virksomhederne ikke noget nuværende samarbejde med vidensinstitutioner, hvorimod 56 har et forskningssamarbejde med en eller flere vidensinstitutioner.

oversigt

Danmarks Tekniske Universitet: 32%
Aalborg Universitet: 24%
Syddansk Universitet: 17%
Aarhus Universitet: 14%
Københavns Universitet: 7% 
Copenhagen Business School: 1%

Kilde: Intern analyse gennemført af Forsvarsministeriet, 2020

Rammevilkårerne i dansk forsvarsindustri 

Særlige sikkerhedskrav afspejles i fremstillingstilladelser, eksportkontrolregler og sikkerhedsgodkendelser. Der er særlige udbudsretlige rammer, der blandt andet skal sikre den rette balance mellem et konkurrencepræget marked og tiltag, der skal bevare og udvikle en national forsvarsindustriel base i tråd med Danmarks væsentlige sikkerhedsinteresser.

Eksportkontrol er et centralt rammevilkår for forsvarsindustrien som sikrer, at eksport af militærteknologi og udstyr samt dual use produkter ikke eksporteres i strid med en eventuel FN, OSCE, eller EU vedtaget
våbenembargo.

Danmark fører generelt en restriktiv våbeneksportpolitik baseret på en konkret vurdering i henhold til EU’s fælles regler for kontrol med eksport af militærteknologi og militært udstyr.

Dansk forsvarsindustri er rent privatejet og fungerer på kommercielle vilkår , hvilket er et særsyn i en international kontekst, hvor forsvarsindustrien ofte er statsejet, statskontrolleret eller statsstøttet. 

Rammevilkår er afgørende for dansk og international sikkerhed. De bliver  tilpasset internationale standarder løbende, som konstant er i udvikling.

Joachim Finkielman

Joachim Finkielman

Underdirektør

Direktør for DI Forsvar og sikkerhed

Relateret indhold