FOS

Sikkerhedsgodkendelser

Hvis du, din virksomhed eller medarbejdere i din virksomhed skal håndtere klassificerede oplysninger, så kræver det en sikkerhedsgodkendelse af FE. Her kan du læse mere om, hvordan ansøgningsprocessen forløber for sikkerhedsgodkendelser til hhv. personer og virksomheder.

Udstedelse af sikkerhedsgodkendelser til personer

Ansøgningsprocessen for udstedelse af sikkerhedsgodkendelser til personer

FE udsteder sikkerhedsgodkendelser til personer efter indstilling fra enten Forsvarets myndigheder eller Dansk Industri (DI Forsvar og sikkerhed). Det, der afgør, hvem der indstiller, er følgende:

  1. Konkret arbejde for Forsvaret: I fald man har et konkret arbejde i sigte for Forsvaret, så er det Forsvaret, der skal indstille til godkendelse. Her skal man kontakte pågældende f.eks. styrelse, man skal arbejde for, med anmodningen om sikkerhedsgodkendelse på rette niveau. De vil så påtegne anmodningen og sørge for videreformidling til FE.
  2. Øvrigt relevant arbejde i regi af Forsvaret: Hvis det er mere spredt, hvor man skal arbejde med Forsvaret, men hvor det kan argumenteres, at man aktuelt har behov for f.eks. at have med fortrolige forsvarsrelaterede oplysninger at gøre og/eller har behov for at tilgå HEM-klassificerede lokationer, så kan DI FOS foretage påtegning og indstille vedkommende.

I det tilfælde skal vi bede om, at man udfylder nedenstående info i boksen (en boks for hver person, der skal godkendes) og sender informationen til os pr. mail: DI-FOS@DI.DK

Umiddelbart efter modtagelsen påtegner vi om relevant anmodningen og formidler til FE.

FE vil derefter inden længe kontakte vedkommende – via E-boks mhp. derigennem at udfylde oplysninger i rette sikkerhedsskema.

OBS. Der må påregnes minimum seks måneders behandlingstid af FE af HEM ansøgninger.

Udstedelse af sikkerhedsgodkendelser til virksomheder

Ansøgningsprocessen for udstedelse af sikkerhedsgodkendelser til virksomheder

FE udsteder sikkerhedsgodkendelser til virksomheder efter indstilling fra enten Forsvarets myndigheder eller Dansk Industri (DI Forsvar og sikkerhed). Det, der afgør, hvem der indstiller, er følgende:

  1. Konkret arbejde for Forsvaret: I fald man har et konkret arbejde i sigte for Forsvaret, så er det Forsvaret, der skal indstille til godkendelse. Her skal man kontakte pågældende f.eks. styrelse, man skal arbejde for, med anmodningen om sikkerhedsgodkendelse på rette niveau. De vil så påtegne anmodningen og sørge for videreformidling til FE.
  2. Øvrigt relevant arbejde i regi af Forsvaret: Hvis det er mere spredt, hvor man skal arbejde med Forsvaret, men hvor det kan argumenteres, at man aktuelt har behov for, f.eks. at have med fortrolige forsvarsrelaterede oplysninger at gøre og/eller har behov for at tilgå HEM-klassificerede lokationer, så kan DI FOS foretage påtegning og indstille virksomheden.

I det tilfælde, at DI Forsvar og Sikkerhed står for indstillingen, skal vi bede om, at man udfylder nedenstående info i boksen og sender informationen til os pr. mail: DI-FOS@DI.DK

Umiddelbart efter modtagelsen påtegner vi om relevant anmodningen og formidler til FE. Man vil efterfølgende i givet fald blive kontaktet af FE, der foretager en nærmere vurdering og aflægger jer fysisk besøg for at vurdere det individuelle behov.

Mere information

Man kan læse mere om sikkerhedsgodkendelser og kontakt til FE på følgende link:

Sikkerhedsgodkendes? (fe-ddis.dk)

FE kan kontaktes mandag til torsdag mellem 09.00 – 11.00 på tlf. 7959 8060, ligesom de også kan kontaktes på FE-KTP-GODKENDELSER@fe-ddis.fiin.dk

Jonas Bech Nielsen
Skrevet af:

Jonas Bech Nielsen

Relateret indhold