Getty Images
30.11.21 PI Nyheder

Nye ansøgningsrunder med tilskud til grøn omstilling på vej. Læs mere her.

Energistyrelsen har fremlagt køreplanen for deres Erhvervspulje med 600 millioner kr. til energiforbedringer i virksomhederne.

Procesvirksomheder, der vil søge om et statsligt tilskud til projekter med fokus på grøn omstilling kan nu begynde planlægningen. For Energistyrelsen har nu fastlagt køreplanen for de i alt 5 ansøgningsrunder, som vil blive gennemført i 2022, under den såkaldte Erhvervspulje.

Via Erhvervspuljen kan private virksomheder søge om tilskud til deres grønne omstilling i form af projekter, der reducerer deres energiforbrug. Det kan f.eks. være i form af

  • Energioptimering af procesanlæg
  • Udskiftning af kedel med varmepumpe
  • Etablering af varmegenvinding
  • Forbedring af klimaskærm

Den første ansøgningsrunde åbner allerede den 4. januar. Skal virksomhederne nå at få et projekt med i med i den ansøgningsrunde, skal den korte fase 1-ansøgning være indsendt senest den 18. januar.

I det hele taget skal virksomhederne være opmærksomme på, at hovedparten af ansøgningsmulighederne ligger i første halvdel af 2022, og at den sidste frist i 2022 for at ansøge om tilskud allerede ligger den 13. september.

Med 600 millioner kr. i puljen er chancerne for at få succes med sin ansøgning gode. I 2020 blev der således kun givet tilskud for ca. 210 mio. kr., svarende til kun godt 1/3 af de tilgængelige midler.

Procesindustrien afholder i samarbejde med DI Energi, DI Fødevarer, Fremstillingsindustrien og Energistyrelsen et webinar om ansøgningsmulighederne den 8. december, så virksomhederne kan begynde ansøgningsarbejdet i god tid. Interesserede kan tilmelde sig arrangementet her.

Relateret indhold