Colourbox

25.06.21 PI Nyheder

Har du styr på de nye regler for afgifter på elbaseret overskudsvarme?

Afgifterne på anvendelse af overskudsvarme blev kraftigt lempet ved årsskiftet, men ikke alle virksomheder har været opmærksom på de nye rammer og de muligheder, som dette giver. Her er en kort opsamling.

Fra 1. januar 2021 har det været gældende, at elvarmeafgiften nedsættes til 0,4 øre/kWh for erhverv, svarende til EU’s minimumssats. Hermed vil afgiften for momsregistrerede virksomheder have samme afgiftssats for el til både varme og proces, og når det er tilfældet, er der ikke længere afgift på elbaseret overskudsvarme. Afgiftsændringen gør det enklere og billigere at føre en energivenlig produktion, da man som virksomhed nu ikke skal betale elafgift af overskudsvarme fra produktionen, som man bruger til opvarmning af lokaler, der ikke direkte hører til produktionen eller som afsættes. Læs evt. mere på Skats hjemmeside her.

Parterne blev herudover enige om, at fjerne overskudsvarmeafgiften på øvrige brændsler, hvis overskudsvarmen er certificeret eller underlagt en tilsvarende aftaleordning, der sikrer energieffektiviseringer hos overskudsvarmeleverandøren. Denne del af aftale mangler fortsat at blive implementeret, da den konkrete model for certificeringsordningen og prisregulering fortsat udestår.

Har du spørgsmål til reglerne for elbaseret overskudsvarme, så kontakt seniorchefkonsulent Louise Bank, der er ansvarlig for PI’s Afgiftspolitiske Udvalg, på tlf. 3377 3518 eller mail: loba@di.dk

Relateret indhold