Colorbox

22.04.21 PI Nyheder

Energistyrelsen klar med nye 150 millioner til at finansiere energieffektiviseringer

Få alt at vide om mulighederne, når Procesindustrien og DI Energi holder webinar den 4. maj. kl. 10.

Der kan være millioner at hente til grøn omstilling af din virksomhed, når Energistyrelsens Erhvervspulje åbner med en ny ansøgningsrunde, og der er gode muligheder for at få succes med ansøgningen. Ved årets to tidligere ansøgningsrunder, har der været penge i overskud. Så der er god grund til at finde de ambitiøse projekter frem og komme i gang med ansøgningsarbejdet.

Der er til denne ansøgningsrunde 150 mio. kr. i puljen, der kan søges af virksomheder, der eksempelvis vil investere i:

  • Udskiftning af kedel med varmepumpe
  • Etablering af varmegenvinding
  • Energioptimering af procesanlæg
  • Udskiftning af belysning med LED

Der er endvidere i programmet et fokus på at konvertere energiforbruget fra fossil energi til el.

Programmet kan både finansiere større og mindre projekter, idet bevillingerne kan spænde fra 10.000 kr. og op til 15 mio. kr. afhængig af størrelsen af energibesparelsen. 

Procesindustrien og DI Energi informerer på et fælles webinar om mulighederne den 4. maj kl. 10. Webinaret er åbent for alle medlemmer af DI, og du kan tilmelde dig her

Program for webinar

10:00                  Intro til besparelsespotentiale og tilskudsmuligheder, Kristian Nielsen, DI Energi

10:10                  Den gode ansøgning til Erhvervspuljen, Jon Trap Jespersen fra Energistyrelsen

10:35                  Et praktisk eksempel på et tilskudsprojekt og gode råd til ansøgningsarbejdet, Kristian Bloch-Hansen, Dansk Energirådgivning

11:00                  Eksempel på et energieffektiviseringsprojekt og erfaringer med Energistyrelsens energipulje, Anker Blom Nielsen, Rockwool A/S

11:25                  Opsamling, drøftelse og tak for i dag, Søren Jensen, Procesindustrien

Der vil i forlængelse af webinaret være mulighed for at drøfte konkrete projektideer med Kristian Bloch-Hansen fra Dansk Energirådgivning.

Den nye ansøgningsrunde er åben fra 18. maj 2021 til og med 1. juni 2021 kl. 12.00. Ansøgningsprocessen foregår i to faser. I fase 1 er fokus på at få beskrevet de tiltag, der søges om tilskud til, størrelsen af energibesparelsen, samt det ønskede tilskudsbeløb pr. kWh pr. år over tiltagets levetid. Såfremt projektet bevilges, skal der efterfølgende i fase 2 foretages en mere detaljeret beskrivelse af projektet og indsendes forskellig dokumentation.

Hjælp at hente

Procesindustrien har et samarbejde med erfarne rådgivere, der kan hjælpe foreningens medlemmer med at ansøge om midlerne. Hør mere om mulighederne ved at kontakte sekretariatsleder i Procesindustrien, Søren Jensen, på tlf. 3377 4748 eller send en mail på soje@di.dk.

Relateret indhold