08.07.22 Træsektionen Nyheder

Er rulle- eller bukkestilladset korrekt?

Arbejdstilsynet har fokus på dårlige eller mangelfulde opstillet rulle- og bukkestilladser, da det kan medføre alvorlige arbejdsulykker, og der gives afgørelser og bøder fra Arbejdstilsynet.

Mursten brugt til opklodsning, trælægter brugt som diagonaler og sat fast med skruetvinger, manglende rækværk og fastgørelser, samt manglende sikring af dækket på tage med en hældning på 15 grader eller derover. Dette er nogle af de fejl og mangler, som Arbejdstilsynet konstaterer på deres tilsynsbesøg.

Som arbejdsgiver har man ansvaret for, at de ansatte er oplært og instrueret i, hvordan rulle- og bukkestilladset opsættes korrekt i henhold til leverandørens brugsanvisning. Over 3 meter skal de ansatte have et rulle- og bukkestilladskursus. Derudover skal der føres tilsyn med, at de ansatte følger den instruktion, de har fået.

Vær opmærksom på, at:

  • Opstilling og nedtagning af rulle- og bukkestilladser skal foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt med inddragelse af leverandørens brugsanvisning.
  • Brugsanvisningen udleveres til de ansatte, sammen med konkret instruktion i forhold til den konkrete arbejdsopgave.
  • Forud for montering af rulle- eller bukkestilladset kontrolleres det, at alle dele er til stede, samt at de er i god stand og intakte.
  • Defekte og beskadigede stilladsdele må ikke anvendes.
  • Ved arbejde på tage med en hældning på 15 grader eller derover, skal stilladset og tilhørende rækværk

kunne optage de dynamiske kræfter fra en faldende person, hvilket ofte kræver afdækning med finérplader på dækket.

  • Tjekke hvor meget stilladset må belastet med

Hvis Arbejdstilsynet fx konstaterer én eller flere ansatte arbejder på stilladset i over ca. 2 meters højde uden rækværk kan det medføre et alvorligt strakspåbud eller et forbud (forbud medfører et gebyrbelagt tilsyn til 10.000 kr.). Arbejdstilsynet vil vurdere sagen i forhold til om, virksomheden har levet op til sine pligter.  For en lille virksomhed mellem 0-9 ansatte kan det betyde en bøde på minimum 34.600 kr. for forkert eller mangelfuldt opstillet bukkestillads eller rullestillads.

På Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø i Bygge og Anlægs hjemmeside ligger der vejledninger om rulle- og bukkestilladser, samt en video der viser opsætning af stilladserne korrekt. Se og hent materialet her: https://www.bfa-ba.dk/faggrupper/stilladsarbejde/fakta-om-opsaetning-og-nedtagning-samt-brug-af-bukkestilladser

Rullestilladser - bfa-ba.dk

Træsektionens arbejdsmiljøudvalg og Murersektionens arbejdsmiljøudvalg har udarbejdet en guideline til brug af rulle- og bukkestilladser, som I kan se her: DI Byggeri - Træsektionen (danskindustri.dk)

Relateret indhold