Om Træsektionen

Bliv klogere på Træsektionens historie, fokusområder og medlemsfordele.

"Træsektionen er et stærkt netværk med 2.300 medlemmer og den største forening i DI målt på medlemmer."

 

3 hurtige

 • 0

  Vision

  Træsektionens vision er naturligvis at skabe værdi for vores medlemmer - store og små. Med den vision vil Træsektionen arbejde for at understøtte medlemmerne i at drive deres virksomheder lønsomt og være en produktiv branche.

 • 0

  Fokusområder

  Det er inden for de 4 fokusområder, at Træsektionen konstant vil deltage i udviklingen, påvirke lovgivningen, forbedre uddannelser og byde ind med, hvordan vi med træ kan udvikle et mere bæredygtigt byggeri, og hvordan vi bliver endnu mere fagligt dygtige og effektive. Se de fire fokusområder nedenfor.

 • 0

  Medlemmer

  Vores ca. 2.300 medlemmer beskæftiger ca. 25.000 medarbejdere. Vi har løbende ca. 3.800 lærlinge under uddannelsen i vores virksomheder. Medlemskredsen favner bl.a. tømrer/snedkerfirmaer, tækkemænd og andre der arbejder med træ i bygge- og anlægsopgaver.

 1. Branchen rammevilkår

  - Lovgivning

  - Arbejdsmiljø

  - Miljø

  - Uddannelse

  - Byggelovgivning

  - Overenskomst

 2. Uddannelse og kompetencer

  - Uddannelse/lærlinge

  - Efteruddannelse

  - Uddannelse/efteruddannelse af mestre/ejerledere

  - Lederuddannelse

 3. Bæredygtighed

  - Miljømæssig bæredygtighed

  - Økonomisk bæredygtighed

  - Social bæredygtighed

  - Øget brug af træ i byggeriet

  - Træ og cirkulær økonomi

 4. Virksomhedsdrift

  - Ledelses- og forretningsudvikling

  - Teknologisk udvikling

  - Byggeteknik

  - Implementering af uddannelse, arbejdsmiljø, lovgivning mm.

Generalforsamlinger

Her kan du læse referater fra generalforsamlingen

Generalforsamling 2024
Generalforsamling 2024 blev afholdt d. 15 marts 2024 på Hotel Vejlefjord. 

Præsentation og beretning til generalforsamlingen 2024. 

Se Anne Mette Monnellys præsentation om EU Taksonomi og materialekrav i byggeriet. 

Anders Stouges præsentation om DI Byggeri og fremtiden. 

Generalforsamling 2023
Generalforsamling 2023 afholdes på Hindsgavl Slot den 17. marts 2023.

Præsentation og beretning til generalforsamling 2023

Se Ole Gregersens og Emil Daugaards præsentation om udvikling af træfagenes byggeuddannelse

Hvordan hjælper tømmerhandlen med at skaffe dokumentationen for byggematerialers bæredygtighed

Hvad kræver en stor entreprenør af deres samarbejdspartnere på bæredygtighedsområdet

 

Generalforsamling 2022
Generalforsamling 2022 afholdes på Hotel Vejlefjord den 18. marts 2022.

Læs referat her

Temaeftermiddag Bæredygtighed, videoer

Klimakrav i bygningsrelamentet - Lau Raffnsøe

Introduktion til temaeftermiddag om bæredygtighed på Træsektionens generalforsamling - Jesper Salling Nielsen/DI

Introduktion til fremtidens krav, og hvor kommer de fra og baggrund - Lise Lyngfelt Molander/Teknologisk Institut

Eksempler på bæredygtighed i praksis, og hvordan det påvirker E&P’s samarbejdspartnere - Anders Strange Sørensen/Enemærke & Petersen

Bæredygtighed – ansvar og jura, hvor skal vi være opmærksomme - Torkil Schrøder-Hansen/ Erhvervsjura DI Byggeri

Generalforsamling 2021
Generalforsamlingen blev afholdt den 27. august 2021.

Læs referat her

Læs formandens beretning her

Læs udvalgenes beretninger her

Se Lene Espersens præsentation om bæredygtighed i byggebranchen

Se Michael Sloths præsentation om bæredygtigt byggeri i Vejle Kommune

Se Christens Jensens præsentation om verdensmål og vækst i en tømrervirksomhed

Se Peter Stenholms præsentation om det nye DI Byggeri

Se Mette Møller og Dan Jensens præsentation – Godt arbejdsmiljø betaler sig

Se Christian B. Prophet-Rannows præsentation – Når arbejdsmiljø bliver en retsag

Generalforsamling 2020
Generalforsamlingen blev afholdt den 28. august 2020.

Læs referat her
Se formandens beretning
Se præsentation for Træsektionens stående udvalgs beretninger

Generalforsamling 2019

Generalforsamlingen blev afholdt den 22. marts 2019.
Læs referat her

Læs formandens beretning her

Generalforsamling 2018
Generalforsamlingen blev afholdt den 16. marts 2018.
Læs referatet her

Læs formandens beretning her

Præsentation om Persondataforordningen

Generalforsamling 2017
Generalforsamlingen blev afholdt den 17. marts 2017.
Læs referatet her

Læs referat fra ekstraordinær generalforsamling 27. april 2017

Læs formandens beretning her

Generalforsamling 2016
Generalforsamlingen blev afholdt den 18. marts 2016.
Læs referatet her

Generalforsamling 2015
Generalforsamlingen blev afholdt d. 13. marts 2015.
Læs referatet

Generalforsamling 2014
Generalforsamlingen blev afholdt d. 14. marts 2014.
Læs referatet

Generalforsamling 2013
Generalforsamlingen blev afholdt d. 15. marts 2013.
Læs referatet

Generalforsamling 2012
Generalforsamlingen i 2012 blev afholdt den 16. marts i Vejle.
Læs referat

Generalforsamling 2011
Træsektionens generalforsamling 2011.
Indkaldelse
Referat

Kalender

Nedenstående kalender gælder for Træsektiones bestyrelse og repræsentantskab. Sektionens medlemmer kan kontakte sekretariatet, hvis der skal tilføjes nye møder/aktiviteter.

Kalender 2025
20. - 22. marts

Bestyrelsesmøde og generalforsamling - Comwell Kellers Park

Maj

Bestyrelsesmøde og møde med regionsudvalg Østjylland, Århus

28. - 31. august  Bestyrelsesmøde og bestyrelsesseminar 
12. september  Euroskills i Herning med bustur og frokost med Regionsformænd og konsulenter
Oktober Valgmøder regionsudvalg
5. december  Bestyrelsesmøde og møde med Murersektionen,  København 

 

Kalender 2024
09. januar Bestyrelsesmøde  
10. januar  

Møde med regionsudvalgsformænd
Middelfart 

14. marts  Bestyrelsesmøde 
15.marts  Generalforsamling,
Hotel Vejlefjord
02. maj  Bestyrelsesmøde
02. maj  Møde med regionsudvalg
Sjælland+Lolland-Falster, Ringsted

29. aug -

01. sept.

Besyrelsesmøde & bestyrelsesseminar

15. nov. 

Bestyrelsesmøde
Kontingent

Kontingent for medlemskab af Træsektionen:

Grundkontingent 1.200 kr. årligt
Lønsumskontingent 0,015 % årligt af lønsum

Regionsudvalg

Her kan du se en oversigt over Træsektionens regionsudvalg

Nordjylland
Formand:
Stefan Veth
Færch & Co. A/S
sve@faerch-co.dk
Tlf. 25 65 70 91

Kontaktperson:
Dennis Jensen
Chefkonsulent
deje@di.dk
Tlf. 3377 3896
Mobil 2065 5202

Østjylland
Formand:
Jens Arne Pedersen
AJ Byggeservice A/S
jap@aj-byggeservice.dk
Tlf. 75 65 78 88

Kontaktperson:
Steen Høygaard
Chefkonsulent
sth@di.dk
Tlf 7216 0124
Mobil 2566 6317

Midt- og Vestjylland
Formand:
Peter Kamstrup
Tømrerfirmaet Aage Kamstrup ApS
peter@aagekamstrup.dk
Tlf. 9742 3104

Dennis Jensen
Chefkonsulent
deje@di.dk
Tlf. 3377 3896
Mobil 2065 5202

Sydjylland
Formand:
Ole Gregersen 
Ryon Gregersen Tømrer-og Snedkerforretning A/S  
ole@ryongregersen.dk
Tlf. 7454 1318
Mobil 4045 1318

Kontaktperson:
Steen Høygaard
Chefkonsulent
sth@di.dk
Tlf 7216 0124
Mobil 2566 6317

Fyn
Formand:
Kim Aage Birkerød
S. Guldfeldt Nielsen A/S
knb@guldfeldt.dk
Tlf: 6612 1834

Kontaktperson:
Steen Høygaard
Chefkonsulent
sth@di.dk
Tlf 7216 0124
Mobil 2566 6317

Sjælland
Formand:
Allan Beblein
Den Stabile Tømrer V/Allan Beblein
info@denstabiletomrer.dk
Tlf 22669428

Kontaktperson:
Anders Hjorth Jensen
Chefkonsulent
aje@di.dk
Tlf 7216 0160
Mobil 2713 4989

Nordsjælland
Formand
Jørgen Bentzen Nielsen
JPN Bygge & Anlæg
jbn@jbn-byg.dk
Tlf 48 30 00 63

Kontaktperson:
Anders Hjorth Jensen
Chefkonsulent
aje@di.dk
Tlf 7216 0160
Mobil 2713 49​89

Hovedstaden
Formand:
Freddy Hansen
Skou Gruppen
fh@skougruppen.dk 
Mobil 28 35 80 62

Kontaktperson:
Anders Hjorth Jensen
Chefkonsulent
aje@di.dk
Tlf 7216 0160
Mobil 2713 49​89

Bornholm
Formand (fungerende) 
Claus Stamer 
HJB Byggeforretning ApS
cp@hjb-byg.dk
Tlf 56950709

Kontaktperson:
Anders Hjorth Jensen
Chefkonsulent
aje@di.dk
Tlf 7216 0160
Mobil 2713 49​89


Tækkelauget
Formand:
Thomas Gerner Petersen
Tækkefirmaet Horneby ApS
Tlf. 25217752

Kontaktperson:
Jesper Salling Nielsen
jesn@di.dk
Tlf. 7216 0231
Mobil 2020 3636

Fugebranchens Samarbejds og Oplysningsråd (FSO)
Formand:
Martin Christoffersen
Permatæt A/S
martin@permataet.dk
Tlf 44 98 12 34

Råd, nævn og udvalg

Her har du en oversigt over Træsektionens råd, nævn og udvalg.

Overenskomstudvalg
Martin Skou Heidemann, formand
Teddy Pedersen
Dan Jensen

Stefan Veth
Preben Munk, DI Byggeri

Teknisk Udvalg
Peter Wium, formand
Niels Møller Bartholomæussen
Claus Federau
Morten Bandelow Winther
Benny Lillelund, DI Byggeri

Uddannelse- og efteruddannelsesudvalg
Ole Gregersen, formand
Henrik Søgaard Kristensen
Kaare Nielsen
Emil Daugaard, DI Byggeri

Arbejdsmiljøudvalg
Dan Jensen, formand
Flemming Kjærgaard
René Patheier
Christina Wiemann
Britta Mørk Johansen, DI Byggeri
Erik Lind Jørgensen

Bæredygtigheds- og miljøudvalget
John Skjold Pedersen Formand
Anders Strange Sørensen
Thomas Guld
Jens Ole Maribo Samallo

Arbejdsgruppe for akkord- og prisliste
Alf Mortensen
Jacob Bitch Nielsen
Jesper Lillelund Andersen
Mads Olesen
Martin Skou Heidemann
Mikkel Bundgaard
Preben Anker Munk
Rasmus Persen Hansen
Roy Lárusson Saraz
Stefan Veth
Søren Holgaard Bech 

BYG TIB Uddannelsesfond
Martin Skou
Træsektionen

Træinformation
Michael Koch
Træsektionen

Træsektionens repræsentantskab

Repræsentanter til Træsektionens repræsentantskab, vælges på valgmøder i de områder, der er tilknyttet sektionen.

 

 

Nordjylland
Gert Sørensen - formand
Stefan Veth
Per Smith
Søren Denker
Erik Toppenberg
Jesper Andersen
Anders Harbo Thomasen
Henrik Thomas Pedersen
2 Vakante pladser

 

Midt- & Vestjylland
Peter Kamstrup - formand
Nikolaj Østerby Dideriksen - næstformand
Henrik Lund
Keld Sandahl
Erik Lind Jørgensen
John Østergård
Henrik Søgaard Kristensen
Poul Bak
Peter Boel

 

Østjylland
Jens Arne Pedersen - formand
Ole Andreassen Rasmussen
Bent Jochumsen
Vagn Sletting
Martin Grøndal
Steen Thomsen
Henrik Bach
Lars L. Nielsen
Thomas Harbo
Herluf Bøgild Bachmann
John Skjold Pedersen
4 Vakante pladser 

Sydjylland
Ole Gregersen – formand
Aksel Tang
Bo Beck Jørgensen
Claus Christiansen
Claus Federau
Gerdt Niemann
Gert Skare
Henrik Hansen
Jesper Dyg Jeppesen
Klaus Jepsen
Peter Knudsen
Poul Viktor Sunesen
1 Vakant plads

 

 

 

Fyn
Kim Aage Nielsen Birkerød - formand
Jacob Boe Madsen
Troels Brunholm
Jimmy Rasmussen
Daniel Olesen
Lasse Højdam Boisen
Keld Hermann
Jacob Skovborg Knudsen-tilforordnet
1 Vakant plads

 

 

 

Sjælland & Lolland-Falster
Allan Beblein
formand
Jens Luindgaard
Jens Otto Olsen
John Møller Jensen
Jørn Rune Løvenhorst
Mikael Høgh
Morten Andrea
Michael Hoff-Møller
Michael Holck
Ian Petersen
Peter Wium
3 Vakante pladser

Nordsjælland
Jørgen Bentzen Nielsen - formand
Anders Lysholm
Martin Errild
Michael Søgaard
Nils Henrik Christiansen
Peter Kyster
Martin Skou Heideman-tilforordnet
6 Vakante pladser

 

 

 

Hovedstaden
Freddy Hansen - formand
Claus Gernsøe Jørgensen
Christian Svendsen
Henrik Jensen
Jesper Hvitved
Michael Bach Sørensen
Michael N. Johansen
René Patheier
Rasmus Fugl Andersen
Ronni Svart
Martin Nielsen Binelli
Roy Lárusson Saraz

Bornholm
Claus Stamer
1 Vakant plads

Tækkelauget
Thomas Gerner Petersen-formand
Ronald Marinus Jansen - næstformand

Fugebranchen FSO
Martin Christoffersen - formand
Flemming Bille

3 grunde for medlemskab

1) Konkrete fordele ved medlemskab for Træsektionen

- Fri adgang til hjemmeside med relevant faglig viden for medlemmerne

- Fri adgang til Træsektionens egne publikationer om faglige emner

- Fri adgang/tilskud til kurser som er relevante for medlemmerne

- Fri adgang til en række Træhåndbøger hos Træinformation

- Magasinet TRÆ og medlemsbladet Træ-Nyt, der beskæftiger sig med trends og udviklingen i branchen.

2) Politisk indflydelse

Politisk indflydelse på rammerne for at drive håndværksvirksomhed i Danmark. Sammen har vi styrken til at få indflydelse på rammevilkårene for din virksomhed.

3) Den nyeste viden

Den nyeste viden om byggelovgivning, miljø- og arbejdsmiljø, erhvervsjura, uddannelse/lærlinge, IT, ledelse, bæredygtighed, optimering og meget mere. Sammen med fagspecifikke værktøjer og vejledninger giver vi dig værdifuld indsigt, så din virksomhed er forberedt på i morgen og derved undgår ubehagelige overraskelser.

Bliv medlem

Jesper Salling Nielsen

Jesper Salling Nielsen

Chef for Træsektionen

 • Direkte +45 7216 0231
 • Mobil +45 2020 3636
 • E-mail jesn@di.dk