Fokusområder

Læs mere om VID's fokusområder her.

VID stiller skarpt på:

Uddannelse, videreuddannelse og efteruddannelse

 • Vi er med til at sikre, at værktøjsuddannelsen i Danmark er i verdensklasse, og at lærlinge med forskellige kvalifikationer og alder kan rekrutteres til forskellige niveauer som f.eks. EUD, EUX og EUV.

 • Vi er også med til at sikre, at værktøjsuddannelsen giver adgang til efteruddannelse til f.eks. værktøjstekniker, opkvalificering via AMU-kurser og adgang til bl.a. professionsbacheloruddannelser og Erhvervsakademi.

Læs mere på BlivVærktøjsmager.dk

Politisk forvaltning og regulering

 • Vi har en konstruktiv dialog med politikere – både for at opnå gennemskuelig og relevant lovgivning og for at undgå dansk enegang og overimplementering af EU-regler.
 • Vi har en konstruktiv dialog med myndigheder for at opnå fair og ensartet sagsbehandling – uanset sagstype og lokation.

 

(Foto: Colourbox)

Værktøjbranchen som en del af produktion i Danmark

 • Vi arbejder for, at værktøjsbranchen vinder frem som en vigtig aktør og partner for producerende virksomheder.

 • Vi indgår i dialoger, kampagner og partnerskaber, så kunder, arbejdstagere og samarbejdspartnere får et bedre kendskab til branchen.

 • Vi gør branchens produktudvikling og innovation synlig og viser, hvordan industrielle værktøjskomkonenter og værktøjsmaskiner fremmer effektivitet, sikkerhed og grøn omstilling i produktionsvirksomheder.

Brede samarbejder til gavn for din virksomhed

 • Vi samarbejder bredt og konstruktivt. Vi opnår gode resultater, viden og inspiration i samspil med andre erhvervsorganisationer, uddannelser, myndigheder, medier og mange andre – alt sammen til gavn for vores medlemmer.

 

(Foto: Colourbox)

Bjørn Bagge

Bjørn Bagge

Chefkonsulent

 • Direkte +45 3377 3932
 • Mobil +45 3016 6536
 • E-mail bjba@di.dk