Personalejura

Som medlem af VSI har du adgang til DI's eksperter i personalejura. Du er altid velkommen til at kontakte os. Vi rådgiver om ansættelser, opsigelser, udstationeringer, løn, arbejdsmiljø og meget mere.

Hotline for servicevirksomheder
Hvis du har brug for råd eller sparring om personalespørgsmål, kan du ringe direkte til DI’s særlige hotline for virksomheder i VSI på 3377 4908 alle hverdage kl. 8.30-16.30.

Få svar på alle typer spørgsmål
DI har mere end 50 advokater og konsulenter med ekspertise indenfor alle grene af personalejura.

Vores rådgivning tager altid udgangspunkt i jeres konkrete situation. Vi rådgiver blandt andet om:

  • Ansættelse, ansættelseskontrakter, mv.
  • Afskedigelser
  • Barselsregler
  • Arbejdstid
  • Indgåelse af lokale aftaler
  • Funktionærers ansættelsesvilkår
  • Arbejdsmiljø
  • Konkurrence- og kundeklausuler
  • Sygefravær
  • Personalepolitikker

Hent kontrakter og blanketter
På DI’s hjemmeside kan du frit hente personalejuridiske blanketter og skabeloner til blandt andet ansættelseskontrakter, opsigelser, advarsler og fratrædelsesaftaler.

Få seneste nyt om personalejura
Hvis du abonnerer på DI’s ugentlige nyhedsbrev, Personale Update, er du altid opdateret med de seneste regler og praksis om personalejura.

Personale Update samler en gang om ugen alle nyheder om personalejura fra DI’s hjemmeside.

Personale Update modtager du gratis hver uge i din mail, når du har tegnet abonnement.

Få hjælp i retssager
DI’s advokater kan hjælpe og i sidste ende føre personalejuridiske sager for jer ved civile domstole. I skal ikke betale særskilt honorar for dette.

Retshjælpen yder DI efter DI’s særlige retshjælpsordning.