DI Mener:

Fødevaresikkerhed og kontrol

Fødevarevirksomhederne lever af fødevaresikkerhed. Fødevarekontrollen skal fokusere på de områder og de virksomheder, hvor der er størst behov og størst risiko.

Fødevareindustrien i Danmark producerer nogle af verdens sikreste fødevarer – og har blandt andet derfor stor succes med at sælge dem over hele kloden.

Fødevarevirksomhederne lever af fødevaresikkerhed og tager derfor selv ansvar for at holde det høje niveau i dagligdagen via egenkontrol.

DI mener, at det primært er fødevaremyndighedernes opgave at kontrollere, at virksomhedernes egenkontrol fungerer. DI arbejder på, at fødevarekontrollen fokuserer på de områder og de virksomheder, hvor der er størst behov og størst risiko, så der bliver skabt mest mulig fødevaresikkerhed for pengene.

Den høje fødevaresikkerhed, danske fødevarevirksomheder har - og som gør danske fødevarer efterspurgt i hele verden – er bl.a. opnået via et tæt samarbejde mellem virksomheder og den offentlige fødevarekontrol.

Fødevarekontrol skal planlægges bedre

DI ønsker at bibeholde denne position, da målrettet kontrol i et samspil mellem virksomheder og myndigheder skaber værdi og nytte: Mere end 90 pct. af tilsynene i fødevarevirksomhederne er i dag uden anmærkninger.

Men hvis fødevareindustrien skal fortsætte succesen på eksportmarkederne og skabe vækst og arbejdspladser, er det også nødvendigt at fokusere på fødevarevirksomhedernes omkostninger og udviklingsmuligheder.

DI mener derfor, at fødevarekontrollen bør planlægges, så ressourcerne bliver brugt der, hvor problemerne er. De virksomheder, der i forvejen er certificeret og kontrolleret af en 3. part, har mulighed for at tilmelde sig brugen heraf. Det er en ny mulighed, som vi har ønsket.

Fødevarekontrollen koster for meget for produktionsvirksomhederne – timetaksten er mere end 3.000 kr. Vi ønsker derfor en strukturel ændring af gebyrbetalingen, således at alle typer virksomheder betaler, at der er transparens, så man kan sammenligne med kontrolbetaling på andre områder, og at der er et incitament til at gøre det bedre, så betalingen kan reduceres.

Leif Nielsen

Leif Nielsen

Branchedirektør

  • Direkte +45 3377 3015
  • Mobil +45 2724 5638
  • E-mail leni@di.dk