DI Mener:

Forsvars- og sikkerhedspolitik

Et tættere samarbejde mellem forsvaret og virksomheder skal sikre, at Danmark udvikler de bedste teknologier, mens en indsats på EU-plan skal styrke eksporten af teknologier og produkter.

Forsvars- og sikkerhedsindustrien i Danmark eksporterer 80 procent af deres produktion. Det giver job og arbejdspladser i Danmark.

Samtidig er eksporten med til at sikre, at vores eget forsvar og sikkerhedstjenester kan købe det materiel og den teknologi fra udlandet, som de har brug for til at løse deres opgaver både herhjemme og på internationale missioner for NATO eller FN. Derfor spiller virksomhederne en vigtig rolle for Danmarks sikkerhed.

Den internationale handel med forsvars- og sikkerhedsløsninger er ikke så fri som handel med almindelige produkter og serviceydelser. De store lande, der selv har en stor forsvarsindustri, er langt mere lukkede for udenlandske leverandører på forsvarsområdet, end når det gælder andre varer og ydelser i EU’s indre marked.

Derfor er der mange mindre lande, der kun vil importere forsvarsmateriel, hvis de udenlandske leverandører forpligter sig til at indgå i samarbejder med den lokale industri. Danmark stiller også krav om forpligtende industrisamarbejder.

Et indre marked for forsvars- og sikkerhedsindustrien

EU bør hurtigst muligt udvikle et mere åbent og transparent indre marked for forsvars- og sikkerhedsindustrien. Det vil skærpe konkurrence og innovation til gavn for alle EU-lande, og det vil forbedre markedsadgangen for de danske virksomheder, som typisk er højt specialiserede og førende inden for specifikke teknologier og produkter.

Indtil det lykkes at skabe et bedre europæisk og internationalt marked for forsvarsmateriel, bør Danmark holde fast i kravene om forpligtende industrisamarbejder. Aftalerne er nødvendige for små lande som Danmark for at sikre adgang til de store landes markeder.

EU-Kommissionen arbejder på at etablere en europæisk fond til forskning og udvikling på forsvarsområdet. Programmet vil gavne innovationen og samarbejdet mellem de europæiske lande om forsvars- og sikkerhedsløsninger. Derfor bør Danmark følge processen tæt og forsøge at løse de udfordringer, som Danmarks EU-forbehold på forsvarsområdet kan give, for at Danmark og danske virksomheder deltager i programmet.

Tættere samarbejde på nationalt niveau

På nationalt niveau bør Danmark sikre et stærkt forsknings- og udviklingsmiljø på det forsvars- og sikkerhedsteknologiske område.

Forsvaret bør også inddrage private virksomheder langt mere i vedligehold af forsvarets materiel og andre serviceopgaver, så opgaverne bliver løst så effektivt som muligt, og forsvaret selv kan frigøre ressourcer til kerneopgaverne.

Endelig bør forsvaret samarbejde tættere med virksomhederne om at uddanne de kvalificerede medarbejdere, især med tekniske kompetencer, som både virksomhederne og forsvaret allerede nu kæmper hårdt for at tiltrække og fastholde. Det er en udfordring, der vil vokse i fremtiden.

Frank Bill

Frank Bill

Chefkonsulent

  • Direkte +45 3377 3066
  • Mobil +45 2226 0194
  • E-mail fbi@di.dk