24.04.24 DI Pressemeddelelse

DI: Nye anbefalinger viser, at vi skal arbejde med og ikke mod AI på uddannelserne

Ekspertgruppens anbefalinger om anvendelsen af ChatGPT i prøver og undervisning er indeholder gode bud på, hvordan vi kan anvende AI konstruktivt i uddannelsessystemet, så AI ikke opfattes som en genvej til snyd, men snarere en medspiller til styrkelse af elevernes læring. Men vi har et efterslæb på uddannelse og efteruddannelse af elever, lærere og ledere, mener landets største erhvervsorganisation, Dansk Industri.

- Vi kommer ikke uden om, at AI vil være en central del af fremtidens arbejdsmarked og danskernes hverdag. Derfor er det afgørende, at vi har et uddannelsessystem, hvor vi nemt og smidigt kan revidere uddannelsernes indhold og prøveformer i takt med teknologiens udvikling, Mikkel Haarder, underdirektør for uddannelse og forskning i DI.

-Uddannelsessystemet skal tilpasses en virkelighed med kunstig intelligens. Det kræver, at lærere, ledere såvel som elever er klædt på til at håndtere og anvende den nye teknologi – uanset fagområde. Derfor er det positivt, at ekspertgruppen har præsenteret anbefalinger, som fletter AI ind i prøver på en måde, så teknologien bliver en medspiller.

-Vi skal væk fra at se anvendelsen af kunstig intelligens i undervisning og prøver som en måde man kan snyde på, og hen imod at se det som en mulighed for, at elever kan løse opgaver bedst muligt, siger Mikkel Haarder.

Den danske læringsvirksomhed Ordbogen A/S har i mange år leveret digitale læremidler til skoler og uddannelser med et tiltagende fokus på at bruge AI i løsninger til både lærere og elever. Her har ekspertgruppens anbefalinger været imødeset med spænding, da de sætter en retning for, hvordan vi skal bruge AI i uddannelsessystemet:

- Potentialerne ved at bruge AI i undervisningen er enorme. Teknologien er moden til det, så nu handler det om at vi får integreret AI, så det løfter undervisningskvaliteten og elevernes læring, siger CEO for Ordbogen.com Peter Revsbech

Efterspørgslen på AI-kompetencer skal imødekommes
-Erhvervslivet efterspørger i stigende grad arbejdskraft, der har stærke kompetencer indenfor kunstig intelligens. Derfor er det vigtigt, at vi har et uddannelsessystem, der griber de muligheder AI giver og uddanner til de kompetencer, som efterspørges, siger Mikkel Haarder.

-Det er uddannelsessystemets eksistensgrundlag at uddanne til de kompetencer,  der er behov for i vores samfund. Derfor skal ekspertgruppen have et stort klap på skulderen for at gå ambitiøst, konstruktivt og løsningsorienteret til opgaven.

Relateret indhold