Analyser

Ekstraordinær stor materialemangel i bygge- og anlægsbranchen

I de seneste seks måneder er der målt den største materiemangel i bygge- og anlægsvirksomhederne siden 2005. I januar 2022 er hver fjerde virksomhed produk-tionsbegrænset som følge af mangel på materialer, og materialemangel rammer bredt i branchen. Byggeentreprenørerne er især hårdt ramt, og her er det knap hver anden virksomhed, som mangler materialer.

Bygge- og anlægsbranchen har under coronakrisen været en af de brancher, som har været med til at holde hånden under dansk økonomi. Mangel på efterspørgsel var en saga blot, mens mangel på arbejdskraft og materialer til gengæld har været de helt store udfordringer for mange bygge- og anlægsvirksomheder. Siden august 2021 har materialemanglen slået rekord måned for måned frem til november 2021. I november var 26 pct. af bygge- og anlægsvirksomhederne produktionsbegrænset som følge af materialemangel, og efter et lille fald i december, er manglen nu tilbage på 26 pct. Til sammenligning toppede materialemanglen på 19 pct under højkonjunkturen i starten af 2007.

Anm.: Data er på månedsbasis. Sidste observation er januar 2022.

Kilde: Danmarks Statistik

Materialemanglen er i dag noget bredere funderet i bygge- og anlægsbranchen end under konjunkturtoppen i 2007. Det er vist i det grå spænd i figuren, som viser spændet for materialemanglen i bygge- og anlægsbranchens underbrancher. I nedenstående figur er underbrancherne specificeret, og her ses det, at det især er byggeentreprenørerne, som oplever store udfordringer med at skaffe materialer. Her er det hele 43 pct. af virksomhederne, som mang-ler materialer i januar 2022 - det er den største materialemangel målt i bygge- og anlægsbranchens og de tilhørende underbrancher nogensinde.

Kilde: Danmarks Statistik

DI har tilbage i september spurgt sine medlemmer til, hvilke materialer og råvarer, som virksomhederne manglede. Blandt bygge- og anlægsvirksomhederne var træ den klart største mangelvare. Hver tredje virksomhed manglede træ i september. Aluminium, jern og stål var også mangelvarer i bygge- og anlægsbranchen. Her var det hver femte virksomhed, som manglede disse typer materialer. Prisudviklingen på jern og stål er aftaget en smule siden sommeren 2021, hvilket kunne indikere mindre mangel. Priserne er dog fortsat på et meget højt niveau i forhold til for et år siden. Som konsekvens af materialemangel måtte en tredjedel af bygge- og anlægsvirk-somhederne udskyde leveringstider i september.

Anm.: Gummi, mikrochips og andre elektriske komponenter er ikke medtaget grundet for få svar.

Kilde: DI's Virksomhedspanel

Fakta om DI’s Virksomhedspanel

  • Den sidste figur bygger på svar fra DI's Virksomhedspanel, hvor der kun er gjort brug af svar fra bygge- og anlægsvirksomheder. Der er i alt 107 svar fra bygge- og anlægsvirksomheder i den seneste spørgeundersøgelse.

  • Bygge- og anlægsvirksomhederne i spørgeundersøgelsen repræsenterer tilsammen cirka 6.000 lønmodtagere.

Spørgeundersøgelsen er foretaget i perioden fra d. 15. til d. 23. september 2021.

Sebastian Kaldahl
Skrevet af:

Sebastian Kaldahl

Relateret indhold