Analyser

En ud tre virksomheder frygter for væksten som følge af krigen i Ukraine

Krigen i Ukraine har konsekvenser for danske virksomheders vækstudsigter. En tredjedel venter svækket vækst i det kommende år som følge af krigen. Og en fjerdedel af virksomhederne kan ikke vurdere effekten, da usikkerheden på nuværende tidspunkt er for stor.

Krigen i Ukraine kan, foruden den omfangsrige humanitære katastrofe, også have afledte og store konsekvenser for europæisk økonomi og for danske virksomheder. Dansk erhvervsliv risikerer en opbremsning i væksten. En tredjedel af de adspurgte virksomheder i en nylig DI-undersøgelse angiver, at krigen i Ukraine har svækket vækstudsigterne for det kommende år. Desuden kan en fjerdedel ikke give et vækstskøn, da usikkerheden på nuværende tids-punkt er for stor.

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til DI's medlemskreds

Danske virksomheders eksport til og produktion i Rusland og Ukraine er begrænset. Derfor vil den direkte effekt af sanktioner og krig ikke være så stor for dansk økonomi, når der er fokus på den direkte afsætning til de to lande – om end enkelte virksomheder rammes meget hårdt.1 Derimod er Rusland og Ukraine vigtige markeder inden for import af vigtige råstoffer og råvarer. Derudover er godsvaretransporten fra fx Kina også truet, da mange godstoge passerer russisk territorium. To tredjedele af virksomhederne angiver, at netop forstyrrelse af forsyningskæderne direkte vil påvirke deres aktiviteter i Danmark.

Danmark er en lille åben økonomi, og hvis fx den tyske bilindustri ikke kan få leveret råvarer fra eller afsætte til Rusland og Ukraine, vil efterspørgslen efter danske industriprodukter til videre produktion i den tyske bilindustri også falde. Godt hver fjerde virksomhed i undersøgelsen angiver, at faldende efter-spørgsel vil påvirke virksomhedernes aktiviteter i Danmark.

Derudover er bekymring og stress blandt ansatte samt øget cyberberedskab også udfordringer for virksomhederne. Det er kun en ud af syv virksomheder, hvor de danske virksomhedsaktiviteter ikke er påvirket.

Anm.: Mulighed for flere svar. "Ved ikke" og "Det vil ikke påvirke min virksomheds aktiviteter i Danmark" er eksklusive svarmuligheder.

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til DI's medlemskreds

De mindre virksomheder med forretningsaktiviteter i Rusland og Ukraine har de laveste vækstudsigter i de kommende år. Halvdelen af virksomhederne med under 100 ansatte og forretningsaktiviteter i Rusland eller Ukraine angiver, at væksten er svækket. Til sammenligning er der cirka en tredjedel af virk-somhederne med over 100 ansatte som ventes at have en svækket vækst i det kommende år. Forskellen skal nok ses i lyset af, at mindre virksomheder kan have en mindre diversificering af deres afsætning og ikke i samme grad kan omstille sig til nye eller andre markeder som de store virksomheder.

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse til DI's medlemskreds

Fakta om spørgeskemaundersøgelsen til DI’s medlemskreds

  • Hele DI’s medlemskreds fik d. 8. marts tilsendt et spørgeskema om virksomhedernes udfordringer som følge af krigen i Ukraine. Undersøgelsen blev lukket d. 10. marts.
  • I invitationsmailen blev det tydeliggjort, at vi havde brug for virksomhedernes svar uagtet, om de har forretningsaktiviteter med kunder eller leverandører i Rusland eller Ukraine. Formålet med denne formulering var at undgå, at det kun var dem, som var direkte påvirket, som svarede på undersøgelsen, og resultaterne derved i mindre grad afspejlede udfordringerne for DI’s samlede medlemskreds.

  • 1.062 virksomheder har svaret på spørgeskemaet, og virksomhederne dækker tilsammen cirka 116.000 ansatte.

 

Fodnoter

  1. Danske virksomheders produktion og dertilhørende afsætning i Rusland og Ukraine vil ikke optræde som dansk eksport og derved ikke indgå i Danmarks BNP. Løbende overførsler fra overskuddet i landene indgår i BNI.
Sebastian Kaldahl
Skrevet af:

Sebastian Kaldahl

Relateret indhold