Analyser

Flere kommuner har hævet byggesagsgebyrerne

Der er fortsat store forskelle på den pris, som landets kommuner opkræver for at sagsbehandle en byggesag. Blandt de kommuner, der opkræver byggesagsgebyr pr. time, varierer timeprisen fra 369 til 1.024 kroner. 12 kommuner har det seneste år enten indført gebyr eller hævet et eksisterende gebyr med mere end 100 kroner i timen.

Byggesagsgebyrer er det beløb, som kommunerne opkræver for at behandle en byggesag. Kommunerne bestemmer selv, om de ønsker at opkræve et byggesagsgebyr. Hvis de vælger at opkræve et gebyr, kan det både opkræves som et fast beløb eller som en timepris, og beløbet kan variere på tværs af forskellige typer af bygninger. I 2023 er der 19 kommuner fordelt over hele lan-det, der ikke opkræver byggesagsgebyrer.

Anm.: Sorø kommune fremgår ikke af figuren. Kommunen opkræver et fast gebyr for enfamiliehuse og timepris for øvrige typer af bygninger.

Kilde: Dansk Industri og kommunernes hjemmesider

71 kommuner kræver et gebyr gennem timepris, når byggesager behandles, og syv kommuner opkræver et mindre, fast gebyr for byggesagsbehandlingen. I en enkelt kommune afhænger opkrævningsformen af, hvilken bygningstype, sagen drejer sig om1.

Anm.: I Favrskov, Norddjurs og Middelfart kommuner er erhvervsbyggeri undtaget for gebyr. I Sorø kommune opkræves et fast gebyr for enfamiliehuse, mens sagsbehandlingen af øvrige typer af bygninger faktureres pr. time.

Kilde: Dansk Industri og kommunernes hjemmesider

Der er relativt stor variation på tværs af landet på, hvor høje byggesagsgebyrer, der opkræves. Blandt de 71 kommuner, der opkræver byggesagsgebyr pr. time, findes det laveste gebyr i Næstved Kommune, hvor prisen er 369 kr. pr. time. Hillerød opkræver den højeste timepris på 1.024 kr., skarpt forfulgt af Allerød, der opkræver 1.023 kr. pr. time. Også Silkeborg og Køge kommuner opkræver i 2023 mere end 1.000 kr. pr. time for byggesagsbehandlingen.

I de syv kommuner, der opkræver gebyr pr. sag frem for pr. time, svinger gebyret mellem 1.000 og 1.124 kr. pr. byggesag.

Anm.: Der ses bort fra kommuner med gebyrfritagelse eller faste gebyrer. Sorø kommune opkræver fast gebyr for enfamiliehuse.

Kilde: Kommunale hjemmesider

Ingen kommuner har fjernet byggesagsgebyret fra 2022 til 2023, men to kommuner har sænket gebyret. Der er dog tale om relativt beskedne sænkninger på 3 kroner i timen i Vallensbæk Kommune og 10 kroner i timen i Samsø Kommune. Til gengæld har fem kommuner, der i 2022 fritog byggesagsbehandling for gebyr, genindført gebyret i 2023. Det største nye gebyr er indført i Sønderborg Kommune, der fra 2023 opkræver 725 kr. pr. time. Kommunen opkrævede indtil 2018 et byggesagsgebyr på 540 kr. pr. time. To kommuner, der i 2022 havde gebyrfrihed for visse typer af bygninger, har desuden opgivet denne delvise gebyrfrihed.

Anm.: Figuren omfatter ikke Rebild kommune, der har ændret opkrævningsformen fra fast til timebaseret, samt Sorø og Herlev kommuner, der har indført gebyrer for enfamiliehuse og lavet mindre forhøjelser af gebyrerne for øvrige typer af bygninger.

Kilde: Dansk Industri og kommunernes hjemmesider

45 kommuner har hævet et eksisterende byggesagsgebyr i forhold til 2022, og heraf har 7 kommuner hævet byggesagsgebyret med mere end 100 kr. Den største forhøjelse har fundet sted i Silkeborg Kommune, hvor byggesagsgebyret er hævet med 471 kr. pr. time, så det i 2023 koster 1.002 kr. pr. time at få en byggesag behandlet her.

Sådan har vi gjort

Kildematerialet er indhentet på kommunernes hjemmesider i april 2023. Som udgangspunkt indhentes den gældende takst. Foreligger oplysninger om den gældende takst ikke, indhentes den senest gældende takst, der er oplyst på hjemmesiden.

De indhentede oplysninger dækker over byggesagsgebyrer for standardbygninger inden for fire gængse bygningskategorier, som kommunerne anvender til behandling af byggesager. Bygningskategorierne er: enfamiliehuse, landbrugsbygninger, fabriksbygninger og etagebyggeri. I de fleste tilfælde opkræver kommunerne dog samme gebyr på tværs af bygningskategorierne. Analysen omfatter dermed ikke gebyrer for sagsbehandling af byggetilladelser til simple konstruktioner.

Det er alene op til kommunerne at bestemme, hvor meget der opkræves i byggesagsgebyr. Blot gælder der det, at byggesagsgebyret ikke må være indtægt for kommunen. Kommunerne må dog gerne lade gebyret være helt eller delvist skattefinansieret.

Download gebyrtabellen her

Gebyrtabel

 

Fodnote

  1. Der ses bort fra sagsbehandlingen af byggetilladelser til simple konstruktioner, hvor faste gebyrer er udbredte i kommunerne.

Relateret indhold